iets meer over onconferenties a.k.a. #unconference a.k.a. open space technology (2)


Participant created Open Space topics
Participant created Open Space topics (Photo credit: Tatiana12)

the Quick Version
Voordeel: je hoeft geen dure mensen in te vliegen 😉 (zonder dollen, een unconference kan een mooie groeistap zijn in de professionaliteit van en groep mensen zonder dat dit veel hoeft te kosten)
Veel groter voordeel: het ondersteunt een zelf-lerende manier van denken in de organisatie en creëert een sfeer interesse en enthousiasme onder professionals en geïnteresseerden, een atmosfeer waarin mensen ook van hun fouten kunnen leren.
Nadeel: het stimuleert mensen om zich zelf-lerend op te stellen. Ik bedoel dit niet als grap, soms zie je dat organisaties eigenlijk liever toch meer vinger in de pap willen hebben in de inhoud van hun conferentie, en dan is een unconference gewoon niet zo’n goed model.
Ander ‘nadeel’: Een unconference bijeenkomst geeft mensen vaak zin om “aan de slag te gaan” en als er dan vervolgens eerst nog een heel aantal beslis-schijven zijn die maken dat dit moment verder moet worden uit gesteld, dan kan dat voor medewerkers het frustrerend gevoel geven dat je ze “de sporen geeft” terwijl je als organisatie tegelijkertijd “het bit in de mond aantrekt”.
Het is vaak goed om tevoren even stil te staan bij de energie die een unconference kàn genereren.


Unconference? Hoe dan? Lees:

the Longer Version

iets meer over onconferenties a.k.a. #unconference a.k.a. open space technology

Elders schrijf ik al over unconferences en open space technology. (zie Het unconference-model om kennis en ervaringen te delen, contacten te krijgen).
Dit stukje geeft iets meer toelichting over de organisaties, en de te verwachten resultaten van dit gegeven.
Voordeel: het open space / unconference model ondersteunt een zelf-lerende manier van denken in de organisatie/he verband en creëert vooral een sfeer interesse en enthousiasme onder professionals en geïnteresseerden, waarin mensen vaak ook juist van hun fouten kunnen leren.
Nadeel: Met de energie van een zelf-lerende organisatie moet ook worden om gegaan en het is een punt van aandacht om erbij stil te staan dat je dit niet na jaagt als “catch phrase” maar of het inderdaad iets is dat je werkelijk wilt. Zonder veroordeling. Voor bepaalde afdelingen of bepaalde organisaties is zelf-lerende strategie eigenlijk helemaal niet zo opportuun en soms zie je dat organisaties eigenlijk liever toch meer vinger in de pap nodig hebben. Dan is unconference gewoon niet zo’n goed model, juist omdat het zelforganisatie in de hand werkt.
Een unconference bijeenkomst geeft mensen vaak zin om “aan de slag te gaan” en als er dan vervolgens eerst nog een heel aantal beslis-schijven zijn die maken dat dit moment verder moet worden uit gesteld, dan kan dat voor medewerkers het frustrerend gevoel geven dat je ze “de sporen geeft” terwijl je “het bit in de mond aantrekt”.
Het is vaak goed om tevoren even stil te staan bij de energie die een unconference kàn genereren.

Duidelijk moge ook zijn in dit verband dat een “open space”, een unconference een veilige plek moet kunnen zijn waarin kan worden geleerd van fouten en dat men als manager/bedrijfsleider/organisator blij mag zijn dat mensen de moed hebben om “fouten” te benoemen waar van geleerd kan worden. Als deze veiligheid niet oprecht geboden kan worden dan zie je soms dat de hele energie van de unconference gaat naar het wantrouwen aangaande deze vraag.

Welk resultaat kun je van Open Space verwachten ?

Er zijn drie soorten resultaat te verwachten van een unconference bijeenkomst:

A – Als belangrijkste resultaat zie je meestal dat de methode erg sterk netwerk-bevorderend is. Deelnemers discussiëren met anderen met wie zij normaal een géén, of een heel ander contact zouden hebben, rond thema’s die beiden belangrijk vinden. Het wordt duidelijker welke interesses er leven en vaak zie je dat een aantal onderwerpen niet aan bod komt die voer voor discussies in de toekomst kunnen zijn.
B – Door het zelf-organiserend karakter van deze aanpak en niet alleen de abstractie maar vaak ook de ervaring dat er op korte tijd zeer effectief samen gewerkt kan worden aan belangrijke vraagstellingen ontstaat vaak een stimulans, een motivatie om tot actie te komen (vergelijk Motivational Interviewing) en een gevoel van “ownership” en verantwoordelijkheid bij deelnemers. Een Open Space bijeenkomst inspireert vaak tot meer dynamiek en leren in de organisatie.
C – Op inhoudsniveau wordt duidelijk welke thema’s bij de groep aanwezigen het meest als relevant worden ervaren (er kan een discrepantie zijn tussen de behoefte om bepaalde zaken te bespreken en behoefte van de aanwezigen om andere zaken te bespreken en het is belangrijk om te bekijken of de aanwezigen ook een adequate reflectie zijn van de groep die met eventuele uitkomsten aan de slag zullen gaan)

Aangezien tijdens een unconference/open space technology-dag vele groepen parallel zullen kunnen werken, kan een groot aantal thema’s behandeld worden in relatief korte tijd. Een extra mogelijkheid daarbij is dat de conclusies van elk gesprek onmiddellijk worden ingetoetst en (digitaal) uitgeprint, zodat alle deelnemers ‘live’ kunnen volgen wat in de loop van de dag door de verschillende groepen wordt geproduceerd. Het verslag is dan aan het einde van de bijeenkomst af, zodat men onmiddellijk aan de slag kan gaan met conclusies.

“@HRJWest: Het is iedere keer weer geweldig als je ziet hoe professionele medewerkers ineens actief worden door #onconferentie #PMTverslaving”

…..

de voorwaarden voor unconference/Open Space

Er zijn uiteraard meerdere methoden voor het werken met grotere groepen en het is van belang de methode te kiezen die in de gegeven situatie een goede is. Indien aan de volgende vier voorwaarden kan worden voldaan, dan is Open Space veruit de meest effectieve (enne… wordt er niet aan voldaan, kies dan een andere methode)

1. Er is een veilige omgeving waarin open gesproken kan worden zonder dat men bang hoef te zijn om afgerekend te worden op de zaken die naar voren zijn gebracht

2. Er is een inhoudelijk complexe vraagstelling die voor betrokkenen belangrijk is want er moet energie gegenereerd worden onder de aanwezigen. Daarbij mag er controverse bestaan onder de verschillende deelnemers. Het kan dus niet een vraag zijn waarvan de oplossing al bekend is of die moet stroken met vooraf gestelde verwachtingen. (“zonder ‘spark’ en zonder brandstof geen actie)
2b (naar aanleiding hiervan: als het een vraag is waarvan de een oplossing wordt verwacht dan is het ook belangrijk dat tevoren bedacht wordt welke ruimte er gaat zijn om met de oplossingen uit de unconference aan de slag te gaan zodat dit ook bij aanvang kan worden gecommuniceerd).

3. Er is sprake van een zekere tijdsdruk (“zonder druk geen ontbranding”)

…..

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase moet er goed op worden gelet dat:
– doel en/of centrale vraagstelling worden geformuleerd
– dat wordt vastgesteld wie er worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag en waarom
– belangrijk is dat een uitnodiging wordt opgesteld die glashelder weergeeft wat doelen en/of vraagstellingen zijn, maar die ook inspiratie uit ademt en vooral

– dat iedereen heel erg duidelijk wordt gemaakt, dat het hier niet om een ‘gewone’
bijeenkomst/conferentie gaat maar dat er méér van de gasten wordt verwacht…

als men een gewone conferentie verwacht zie je dat mensen in stress schieten doordat zij hogere verwachtingen ervaren dan dat zij aankunnen of dat zij als en klont zitten te wachten op de volgende spreker

“@HRJWest: wat is #unconference toch een ontzettend leuk model om mensen mee te mobiliseren en informeren”

…..

Mocht u zelf een unconference willen organiseren dan zal ik daar graag bij helpen.


Mocht u vragen willen stellen +klik hier+.
Mocht u of zelf aan de slag willen met unconference als werk-model: +klik hier+ voor de contact pagina

…..

zie ook: Het unconference-model om kennis en ervaringen te delen, contacten te krijgen

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.