De drie lagen uit de IT in relatie coaching


the Quick Version
Bij relatieproblemen wordt er vaak lang onderhandeld over uiteindelijk eigenlijk niks. Je probeert allebei je best te doen om “je eigen punten binnen te halen” Hoe voorkom je samen dat je het onduidelijk wordt waar het werkelijk om gaat? Hoe voorkom je dat begint te vechten over “gelijk” maar dat je met elkaar begint te praten over “geluk”?
Mijn coaching tip: dat wordt makkelijker als je niveaus aan brengt met elkaar.
De design vragenlijsten van de IT zijn hiervoor een handige handleiding. Ik gebruik ze regelmatig om de gesprekken tussen partners beter uit te lijnen. Zodat we samen over de verschillende onderwerpen kunnen blijven praten zonder het overzicht te verliezen.


Hoe dan? Lees:

the Longer Version

Hoe breng je niveaus aan in relaties?

Bij relatieproblemen wordt er vaak lang onderhandeld over niks. Nee werkelijk: niks! Over een IKEA-kastje van 30 Euro dat in het bijzijn van een advocaat moet worden uitonderhandeld a 250,= per uur… Niks!
Want wanneer mensen door een periode van verzuring inmiddels terecht zijn gekomen in de ‘onderhandel’-manier van praten dan zie je vaak dat het niet meer gaat om de wezenlijke dingen, dat het al lang niet meer gaat over levensgeluk. Dan gaat het om het krijgen… los van hetgeen je eigenlijk bevecht.
Dan gaat het om ‘geven’ er niet meer om dat je iets wenst te geven aan de ander maar omdat je iets terug wilt hebben. Dan gaat het soms zelfs om “dingen niet-geven” totdat je de ander zich ellendig genoeg zal voelen zodat hij/zij jou gaat geven wat jij wilt krijgen.
Dan worden onbelangrijke dingen ineens belangrijk omdat ze wisselgeld moeten vormen in de onderhandeling. Wat ik zei: al gauw zitten mensen voor 250,= per uur te onderhandelen over een paar tientjes.
En dat is dan nog alleen maar in het beroerde geval dat de relatie niet goed loopt en in een scheiding eindigt. Juist als je samen bezig bent om elkaars leven leuker en makkelijker en mooier te maken (waarom zou je anders een relatie hebben?) dan wil je toch weten waar je het samen over moet hebben met elkaar, toch?


prioriteren

Om te voorkomen dat de plannen voor het programma onduidelijk worden doe je er verstandig aan om vroegtijdig te kijken naar een driedeling die in de IT wereld veel gebruikt wordt. Het is handig om met een klant te kijken naar de dingen waar het programma dat gebouwd gaat worden aan moet voldoen. Want mensen kunnen zich soms verliezen in onbelangrijke details en gadgets die misschien leuk en aardig zijn.. maar soms ook behoorlijk duur.

Een rechtgeaard programmeur zal vragen aan welke wensen en voorwaarden een programma moet voldoen om vervolgens een driedeling met de klant te maken:

 • Needs (Wat is er minimaal absoluut nodig? “Wat moet een programma minimaal kunnen doen want anders heeft het geen zin om te beginnen met programmeren als we dat niet kunnen leveren”.
 • Wants“Welke dingen zijn verder wenselijk om aangenaam met het programma te kunnen werken?”
 • Nice-to-haves “Welke dingen zouden leuk / aardig / erg fijn zijn als die óók nog in het programma werden opgenomen?”. bijvoorbeeld “roze buttons in plaats van rooie, zodat het voor mij leuker wordt om met dit programma te werken”

… vervang nou “programma” door “relatie”, en dan heb je misschien al wel door wat ik bedoel.

 • Needs
  Voor relaties: “Wat zijn de dingen die jij wilt meemaken/ wilt beleven in deze relatie?” Want als dat er niet in zit, dan kan je beter een einde aan de relatie maken. Voor vrijwel iedereen is dat “veiligheid”, voor sommige mensen is dat “eerlijkheid”, voor anderen “respect”, voor monogame mensen zal dat soms “seksuele trouw” zijn, voor sommige mensen zal er een kinderwens spelen, voor anderen juist niet voor sommige kinksters zal het mogelijk zijn dat er ruimte moet zijn in hun leven om iets te doen met hun fetish of kink (voor andere kinksters is hun fetish wat minder belangrijk en dan vinden we de kinks in de “want”-laag terug), voor polyamoristen zal misschien juist de ruimte zijn om met andere relaties te onderhouden. “Needs” dat is het minimum wat er in de relatie moet zijn voor jou. Omdat je anders misschien domme dingen gaat doen of dat je gaat voelen dat je de relatie moet verbreken.
  Je zou kunnen zeggen: “welke dingen moeten in mijn relatie zitten zodat ik mijn relatie een 5,5 of een 6- zou kunnen geven”.)
 • Wants voor relaties:
  “Wat zijn de dingen die belangrijk zijn om het gevoel te hebben dat je een redelijk goede relatie hebt?” Als gezegd, dat kan voor sommige mensen zijn dat er toch ook wel ruimte is voor hun kink, voor andere mensen is ruimte voor voldoende ontwikkeling van gezamenlijk activiteiten, samen plezier maken, als “ruimte voor lekkere seks” niet bij de needs, stond dan zal je de seks op deze laag toch wel tegen komen. Poly’s zullen wensen dat er andere relaties kunnen zijn voor andere aspecten van zichzelf. Maar iedere relatie staat natuurlijk op zich. Misschien kom je hier de intimiteit wel tegen, of de steun van jouw partner om bepaalde projecten van de grond te trekken die voor jou persoonlijk belangrijk zijn. Misschien is het juist ook wel ruimte voor rust en meditatie. Wanneer jij een erg ambitieus persoon bent dan zal het misschien bij de “needs” staan, dat iemand jou steun in het behalen van jouw ambities.
  Het zijn de dingen die jou het gevoel geven dat je een relatie een goeie 7 kunt geven.
 • Nice-to-haves voor relaties:
  “Wat zijn de dingen die leuk zouden zijn als die óók nog in onze relatie zouden zitten?” Misschien is dat een specifieke kink die je kan beleven met je partner, misschien is het een bepaalde vakantie die je zoekt, of ruimte voor je dingen met vrienden of vriendinnen, leuke dingen die je samen kan doen of die je alleen mag doen met anderen zonder verwijten.
  Wat zijn de dingen die maken dat jij jouw relatie een 9 kan geven of zelfs een 10-?

Het wezenlijk gesprek

Weet jij wat voor jou partner in welke categorie valt? Want jij bent de programmeur van de relatie van jou partner. Wat jij doet is wat jouw partner mee maakt in zijn/haar relatie.
Welke dingen die jij voor jouw partner kan doen zijn “needs”, het minimaal noodzakelijke om een relatie te kunnen hebben. Welke dingen zijn “gewenst”, wenselijk om het samen leuk te hebben? En welke dingen zijn “nice to have”?
Hoe voorkom je dat het nutteloos blijft gaan over gelijk maar dat je blijft praten over de dingen die geluk geven.?

Needs, Wants & Nice-to-Haves in jouw leven
Je kunt je voorstellen dat je er verstandig aan doet om ook eens goed te kijken waar de Needs, Wants, Nice-to-haves in jouw hele leven zitten. We vinden soms veel te veel tegelijkertijd te belangrijk. Maar we hebben ondertussen allemaal slechts 24 uur per dag en maar 365 dagen per jaar. We hebben alleen de energie die we hebben met de gezondheid en de conditie die we nou eenmaal hebben… en we kunnen het allemaal maar één keer uitgeven.

Want natuurlijk hangen de dingen die in jouw relatie(s) belangrijk zijn ook samen met de dingen die in jouw leven belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: wanneer jij een erg ambitieus persoon bent dan zal het waarschijnlijk bij de “needs” van de relatie staan dat iemand jou steun in het bereiken van jouw ambities. Wanneer ambitie voor jou minder belangrijk voelt, dan zal dat eerder als een “Want” voelen… misschien voor een enkeling zelfs een “nice-to-have”. Je ziet dat het niet tevoren vast ligt hoe de verdeling is maar dat het ook met jouw persoonlijke lijstje te maken heeft.

Waar wil jij jouw tijd/energie aan uitgeven?
Wat zijn de Needs, Wants, Nice-to-haves die uiteindelijk bepalen of jij een gelukkig leven hebt geleid?


Kanttekening bij “Needs”

Het is goed om te onthouden dat je jouw “needs” ook goed brengt. Mensen die alles de hele tijd maar nodig hebben die komen al snel nogal “Needy” over. Dat is voor vanilla’s vaak al een weinig aantrekkelijke positie, als je op zoek bent naar een partner of naar bevestiging in een bestaande positie in jouw huidige relatie.
Maar dat geldt voor BDSM-ers en kinksters vaak nog ééns zo erg. De ‘needy’ typetjes (zowel onder de Dom(me)s als onder de subs), die zijn vaak niet de meest aantrekkelijke. Dus hoe ga je om met jouw needs. Als je ze presenteert als needs: Dit heb ik nodig… èn dat heb ik nodig… èn zus heb ik nodig… èn zo heb ik trouwens óók nodig” dan is dat meestal niet helemaal een aantrekkelijke manier van presenteren. Zelfs als het allemaal waar is… Het presenteert jouw aantrekkelijk echt wat minder.
Of wat te denken van : “Sorry maar bij mij  moet je nou eenmaal… … èn je moet ook… en trouwens, je moet ook…” Wederom, zelfs als het allemaal waar is, dan nog is het niet handig om het zo te presenteren. Dan loop je het risico dat iemand eigenlijk best wel mee wil gaan in jouw “needs” maar dat jouw partner dwars gaat liggen omdat het gevoel te groot wordt dat “er van alles moet!” (een puntje van aandacht waar ik elders méér over vertel)
Het is lastig… “needs” zijn nodig dus die hebben een bepaald belang. Toch is het in de manier waarop je het over je needs hebt wel handig om te kijken of je ze zo kunt presenteren dat het niet te dwingend wordt ervaren door jouw partner Maar dat het wel voor jou een noodzakelijkheid is, de basis onder jouw geluk.
Misschien is er meer te winnen door er van uit te gaan dat jouw partner jou -als je een beetje een goeie partner voor jezelf hebt uitgezocht- er eigenlijk van alles aan wil doen om jou gelukkig te zien. Het voelt misschien een beetje kwetsbaar. Maar mogelijk kom je wel het verst door jouw ‘Needs’ meer te brengen als een handleiding, als -inderdaad- de voorwaarden om er aan te kunnen beginnen om jou gelukkig te maken.


Terug naar de metafoor:

Een goed programma is meer dan een programma dat aan het noodzakelijk minimum voldoet, dat is ook prettig om mee te werken. Een goede programmeur zorgt dat zeker de “needs” en liefst ook de “wants” zijn afgedekt als het budget dat toestaat. En liefst pak je ook nog een paar “nice-to-haves” mee om het echt leuk te maken. Omdat je ook wel weet dat iedereen aanvankelijk enthousiast is over de mogelijkheden van het programma. Maar na een tijdje wordt het programma sleets in z’n gebruik en willen de klanten eigenlijk méér dan dat ze aanvankelijk vroegen. Je raakt er immers aan gewend dat alles het doet dus dan wil je méér…
(zie je de parallel met relaties?)

Net zoals bij het bouwen van programma’s zal de klant (jij dus voor jouw leven) zich dus tevoren goed af moeten vragen wat nou eigenlijk de wensen zijn en hoe die moeten worden ingeschaald. En net als bij het bouwen van programma’s zal de programmeur zich moeten afvragen hoeveel tijd en energie er gaat zitten van de diverse aspecten. Want die kosten bepaalt natuurlijk -samen met het geld dat de klant wenst te investeren de prijsstelling… en je wilt je niet te goedkoop verkopen.

Want weet je, omdat je elkaars programma bent, èn elkaars klant en óók elkaars programmeur van jullie gezamenlijke “Relatie V2.0”-app is het goed om eens over de volgende vragen na te denken:

Ben ik in staat mijn wensen en mogelijkheden op die drie gebieden duidelijk af te stemmen op mijn partner?
Heb ik de energie en de mogelijkheden die mijn partner vraagt op de eerste twee levels (en mogelijk kan je er voor dezelfde prijs nog wel een paar “nice to haves” in gooien om de relatie met ‘de klant ‘te verbeteren… zodat die klant bij jou terug blijft komen ;-)… Uit zichzelf. Niet omdat je nou eenmaal een -huwelijks-contract hebt getekend… of omdat daarmee de liefde ‘bewezen’ moet worden…)


Uitwisseling

Duidelijk zal zijn dat ik aanraad om het hierover eens te hebben met jouw partner.

Opties:

-1- Gewoon in een gesprek waarin je zou kunnen zeggen over de verschillen tussen de verschillende levels van levenskwaliteit, van relatie kwaliteit

level daar zou je over kunnen zeggen:
Nodig (needs) Deze dingen zijn voor mij een noodzaak in mijn leven, en dus in mijn relatie. Dit zijn de dingen die ik moet hebben, moet ervaren om mijn leven een 5(uit 10) te geven.
Als ik die dingen niet ervaar in mijn relatie dan ben ik bang dat ik het gevoel zal hebben dat ik die dingen ik het zelf moet gaan doen of zelf moet gaan regelen terwijl ik het liever van mijn partner had ontvangen
Gewenst (wants) De dingen die ik wil hebben, wil meemaken, wil beleven om een goed gevoel te hebben bij onze relatie. Het zijn de dingen die ik wil meemaken, die ik wens om een goed gevoel te krijgen over mijn leven en over deze relatie. Zodat ik mijn leven een 7(uit10) kan geven
Leuk (nice-to-haves) Dingen die ik leuk zou vinden om  te hebben/mee te maken/te beleven, die de sprankel aan mijn leven geven… Dingen die mijn leven soms een 8, 9 of zelfs een 10 laten geven…
Als jij me die dingen geeft, of me ze laat beleven, of de ruimte geeft om ze mee te kunnen maken, dan ben jij de sprankel in mijn leven

-2- Met een Google-Excel-formulier dat je persoonlijk aanvraagt bij Hans:
Als je deze formulier invult dan krijg je vaak meer ideeën over de manieren waarop je het er over zou kunnen hebben met jouw partner. Wat er belangrijk is voor jezelf. Ze zijn ook bruikbaar om te bespreken in individuele of relatie-coaching trajecten.
-2a- Voor jou individueel*
-2b- Voor het ‘taart-model’ van jullie partner-relatie*

-3- Of je kunt dit email-formulier hieronder voor jezelf invullen en bespreken met jouw partner, Of je kunt hieronder invullen en naar mij versturen. Als je partner dat ook doet dan kunnen we goed concreet aan de slag om jullie relatie verbeteren


Zijn er vragen of opmerkingen dan hoor ik graag van je:

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.