50 technieken uit de TEAM – CBT


the Quick Version
Ik ben altijd op zoek naar nieuwe methoden, dingen die ik toe kan passen samen met mijn klanten om hun leven grip te geven op de emoties, hun gedrag in de hand te krijgen en handig met situaties om te gaan.
In dat verband kwam ik “TEAM” tegen. Een manier van werken die soms wat “Amerikaans / plastic” aanvoelt maar die aan de andere kant wel creatief is en wat ik erg waardeerde is dat het een therapeutische stroming is waarin erg respectvol met de klant wordt omgegaan.
Dus juist hun eclectische houding “tools not schools of therapy” en de CBT herkomst (wat gebeurt er als mensen verder groeien dan de enge CBT) liet mij hun “50 tools podcasts” nog eens na luisteren en uitschrijven.


Hoe dan? Lees:

the Longer Version


Technieken uit de TEAM – CBT

Dit is dus niet een ‘af’ stuk, dit is bijna een “persoonlijke aantekening” die misschien voor andere therapeuten en coaches interessant kan zijn als je op zoek bent naar “verschillende manieren van aanpak”. Want iedere therapeut met het hart op de goeie plaats snapt dat de starre kookboek therapie tekort zal schieten, gewoon alleen al omdat niet alle situaties en alle mensen hetzelfde zijn.

Het is misschien prettig ook voor collega’s en self-coaches om dit soort ‘aantekeningen’ af-en-toe even op te kunnen zoeken als inspiratie… Zie het als mijn ‘huiswerk’ dat andere mensen ook kan inspireren om een respectvolle manier met hun klanten samen te werken (de basis van Integratieve Therapie)


I – Standaard Start-technieken uit de TEAM-gedachte


1 – Empathy Een warme communicatie met je klant. Valt uiteen in

 • thought ~ (snap ik het inhoudelijk?) &
 • feeling (begrijp ik je gevoel?) empathy

(de 5 secrets of communication helpt daarbij enorm)
het is de voorwaarde voor therapie


2 – Agenda setting (uit de motivational Interviewing theorieën)

Empathy first!

Agendasetting doe je pas nadat je een goeie(!) empathy score krijgt.

Zoek naar iets specifieks waar mensen hulp bij nodig hebben. TEAM gaat er van uit dat je naar een specifiek moment moet vragen, dat dit veel meer samenwerking mogelijk maakt (in oudere termen)

En zet de voor- en nadelen op een rij door gebruik te maken van de magic button, en de magic dail techniek


3 – identify the distortions (o.a. van Ellis en van Beck)
A – Cognitive distortions
Zijn er in het hier-en-nu(!) manieren van denken te herkennen door de cliënt zelf? Voorbeelden daarvan zijn:

 • all-or-nothing thinking,
 • over-generalisation,
 • should statements (gericht op ‘het zelf’ of gericht op ‘de ander’),
 • blame (self-blame of other-blame),
 • jumping to conclusions (fortune telling, mind-reading)
 • ‘magnification’ / ‘minification’

Deze horen natuurlijk altijd bij elkaar want als je niet genoeg naar de positieve mogelijkheden kijkt (of als je zelfs alleen het negatieve ziet), dan is het héél lastig om niet depressief te worden.
B – Self-defeating thoughts
Het is een handig idee om ook de onderliggende de onhandige aannames te identificeren die onder de onhandige manieren van denken liggen: Self-defeating beliefs zoals: Magical thinking (ik ben alleen de moeite waard als ik … door iedereen wordt lief gehad, foutloos ben etc etc.)


4 – Straight forward technique (zo kort dat je het altijd even kan proberen)
Je denkt gedachte X: kan je daar ook een positieve gedachte tegenover zetten. Nodig is voor verandering van een onhandige gedachte: De nieuwe (handige) gedachte moet
-1- 100% waar zijn èn
-2- het moet krachtig/heftig genoeg zijn om de negatieve, onhandige gedachte echt onderuit te halen.
(eventueel aanvullen met de positive reframing, magic button magic dial)


5 – Double standard techniek
(belangrijk bij compassion based, new paradoxical agenda setting)
We denken bijna allemaal met de bias van een dubbele standard. De beslissing dat je net zo vriendelijk tegen jezelf gaat praten als dat je tegen een goeie vriend zou doen als die in een dergelijke situatie was.


II – Truth based Thinking

gebaseerd op de gedachte van van Beck dat jouw client mogelijk als een wetenschapper kan zijn die onderzoek doet op basis van een verkeerde theorie.
Als je betere theorieën vindt -met een bijna wetenschappelijke aanpak- dan zal dezelfde cliënt in dezelfde situatie betere antwoorden vinden)


6- “Examine the evidence”
(zijn er echt data die deze gedachte ondersteunen of zijn er voorbeelden te vinden Bijvoorbeeld: “ik zal nooit veranderen!” maar dat is niet waar. gevoelens kunnen niet niet veranderen),


7- Experimental technique
je doet dan echt een experiment om te kijken of het wel klopt wat je denkt als een soort wetenschapper (dat is soms ook uitdagen van de angst bijvoorbeeld: “Ik ben zo bang dat ik mijn stuur niet kan vasthouden als ik angstzweet handjes heb”“Probeer het eens met een bak water?”


8 – Survey technique
vraag bij anderen na of jouw gedachten over jou wel kloppen.
Vaak hebben wij heel verkeerde gedachten, met name over de mening die anderen over ons zouden hebben. Navragen met de bereidheid dat je het fout gezien zou kunnen hebben is dan een belangrijke stap om te doen.

Je kan het aan vreemden vragen (zorg dan wel dat je het zo doet zodat er geen misverstanden ontstaan want anders dan kan je de angst versterken -zeker als je dit ook opzet als een interpersonal exposure techniek (zelfs flooding?) experiment bij sociale angst-)


9 – Reattribution
(ook een manier van werken die al van Beck afkomt -één van de grondleggers van de CBT) goed werkzaam voor self-blame.
Maak op papier(!) een lijst van alle andere invloeden die er OOK toe hebben kunnen leiden dat er iets mis gelopen is in jouw leven.
Maak een lijst van andere interpretaties die óók waar zouden kunnen zijn.


Logic based techniques


10 – Socratic method
(ook een techniek van Beck)
Dit is het onderzoeken van je eigen ideeën. Hoe kan je “zeker weten”?

Een techniek die zinnig ingezet kan worden tegen “overgeneralisatie”.

De Socratische methode is natuurlijk gebaseerd op het gedachtengoed van Socrates die veel belang hechtte aan het stellen van verduidelijkende vragen.
Het kan heel verfrissend zijn om uw klant eens op deze manier naar een bepaald vraagstuk <X> te laten kijken.

“Waarom doe je de dingen zoals je ze doet?” onderzoeken middels de vragen uit de Socratische methode:

 • 1 – Verduidelijken middels vragen
  • Wat weten we al over <X>?
  • Waarom zeg je <X> op die manier?
  • Kan je me een voorbeeld geven van <X>?
  • Hoe verhoudt <X> zich tot onze discussie?
 • 2 – Aannames onderzoeken
  • Wat zou er gebeuren als <X> waar was?
  • Kan je <X> verifiëren of juist falsificeren?
  • Hoe en wanneer heb je deze aannames over <X> gekozen?
  • Zouden we ook andere aannames zijn die <X> zouden kunnen verklaren?
 • 3 – Bewijsonderzoek en manieren van denken bevragen
  • Wat veroorzaakt <X>?
  • Hoe weet je dat <X> waar is? Wanneer heb je <X> geleerd?
  • Wat voor bewijzen zijn er voor <X>?
  • Hoe zou je <X> kunnen ontkennen?
 • 4 – Standpunten bevragen
  • Wat zijn de sterke kanten en de zwakke kanten van <X>?
  • Zijn er andere manieren om te kijken naar <X>
  • Leg uit wat er noodzakelijk is aan <X>, gunstig is aan <X>, voordelig is aan <X> (en wie er voordeel aan heeft)
 • 5 – Gevolg-onderzoek (consequenties onder ogen zien)
  • Hoe verhoudt <X> zich tot de de manier waarop we de dingen dingen ervaren?
  • Hoe verhoudt <X> zich tot <Y> ?
  • Zijn hierin  algemene regels te herkennen?
  • Wat zijn de gevolgen van deze aanname over <X>?
 • 6 – Vragen over de vragen
  • Wat betekent <X>?
  • Waarom denk je dat ik deze vraag stelde (gedeeltelijk natuurlijk een relatie-vraag)
  • Wat is het nut van de vraag?

11 – thinking in shades of grey
Heel bewust proberen om een genuanceerde manier van kijken te zoeken die tegen ZW denken.

Semantic techniques


12 – semantic method
Als je dingen anders noemt… dan ziet het geheel er soms geheel anders uit.

“Ik ben een looser” geeft een andere toekomst dan een zelfbeeld als “ik ben iemand die fouten maakt (en daar ook van wil leren).”


13 – let’s define terms
wat is dat dan “een ‘looser’ zijn.

Negen van de 10 keer zie je dat de termen die we voor onszelf of voor onze partner gebruiken eigenlijk niet overeind blijven als je er beter naar kijkt.

Ze blijken niet toepsabaar op mensen of of zijn gewoon niet menselijk


14 – Be Specific!
Wanneer ging het nou precies mis?
Wat ging er nou precies mis? Wat zijn nou precies de fouten die gemaakt worden?
…en kan je die ook accepteren?


Quantitative techniques


15 – self monitoring
keeping track wanneer je het negatieve/lastige of OCD-gedrag doet. Zeker de gedachten bijhouden maar doe dat zeker 3 weken


16 – worry brakes Pieker pauzes inlassen
schedule in je agenda om Minuten expres negatieve intrusive thoughts te doen. Neem ze op op je foon en dicteer ze. en ga ze afluisteren achteraf


Humor based techniques


17 – paradoxical magnification
stel je alles voor wat mis kan haan en maak het in je fantasie zo erg mogelijk
(niet gebruiken bij boosheid)


23 – humorous imaging
een angstige gedachte grappig maken
imagine your audience naked, stel je voor dat je baas voor je zit met een buttplug in haar kont


18 – shame attacking exercises
make a fool of yourself in public expres om eraan te wennen.
Doe het in een winkelcentrum en niet op een plek die veel gevoelige emoties bloot heeft liggen als een ziekenhuis.
Het is niet de bedoeling om de luisteraars te shockeren, ook al doe je misschien een beetje ‘raar’.


Role playing techniques

Rollenspelen Algemeen

Rollenspelen voor relaties

Een rollenspel waarbij je de partner vraagt om in de schoenen te gaan staan van de partner. Je geeft de ene partner de opdracht om woorden te geven aan het bewustzijn en het onbewuste deel van hun partner.

Zie: “Mindreading my Partner”*

“Integrative Communication Training”

Je kunt dan ook de conversatie proberen te verbeteren door de beide partners te laten rollenspelen als coach.
Je kunt de communicatie te verbeteren door beide partijen te scholen in het gebruik van de integratieve gesprekstechnieken.

Zie: Rollenspelen voor communicatie training*

In de voorbereiding van het rollenspel: laat de cliënt opschrijven hoe sterk de gevoelens zijn die ie voelt… ga daarover niet in discussie maar schrijf het percentage op van de vraag “Hoe heftig dit is dat gevoel op dat moment?” (van 0 tot 100%)

Vraag ook na: “Wat zijn de emotionele waarheden / fantasieën?” (die dus niet rationeel hoeven te zijn) en geef ook daar middels een percentage aan:
“Hoe waar dit aanvoelt?” (van 0 tot 100%)
Dat geeft waarden waar je naar terug kunt grijpen om ook de voortgang van de therapie te monitoren.

In het rollenspel zelf:
Veel van de rollenspelen zijn ook dialogen met oude gedachten patronen, oude mindsets in je hoofd. Probeer de discussie te winnen met de ander en als je gewonnen hebt door de waarheid te spreken of de ander op de waarheid te wijzen.
Probeer om zo groots mogelijk te winnen van je ‘tegenpartij’. Dus niet dat je jezelf wel een beetje overtuigd hebt maar dat je echt voelt dat je ècht ongelijk had met die oude negatieve gedachte in je hoofd.
Big or small, big or huge
(Do not aim for just big but huge!)
Het doel van het spel is dat het de negatieve gedachten kan veranderen. voelbaar in het wegzakken van de negatieve gevoelens.
Het doel van het rollenspel is dat er een emotionele verandering plaats vind van 100% of tot hert niveau dat iemand had ingesed op de Magic Dial

Wanneer je rollenspelen doet in verband met angsten:
De manieren om een angst te laten verdwijnen is

 • ofwel doordat je ‘m (aggressief) overwint,
 • ofwel doordat je hem uithoudt net zolang tot dat je merkt dat die blaffende hond -van de angstfantasie- geen tanden heeft,
 • ofwel door acceptatie en leren van de lessen die de angst met zich meenbrengt, de goede kanten leren zien van die angst en integreren.

Vormen:

-Je kunt het “ja maren” doen als zoals de mensen ook wel doen in therapie

-De paradox omdraaien: als dat voor mij waar is, zou dat dan voor jou niet ook zo zijn?

Je ergste angsten onder ogen zien
Je gooit iemand als het ware in het diepe van de ergste fantasieën.
I’ll be the collegue from hell

Paradoxical double standard techniek:
Zou je dit soort dingen tegen een goede vriend zeggen?
instructie: “We hebben vaak een dubbele standaard tegenover onszelf en tegenover een ander. Zou je eens tegen jezelf willen praten alsof jij een goede vriend bent?
Je hoeft niet per sé in een therapierol te stappen als klant maar je mag als een goeie vriend wat grover liefdevol inhakken op de negatieve gedachten.

Forced empathy: de klant leren om de wereld te zien door de ogen van een gefantaseerd iemand die een vriend(in) is. Die empathie heeft met jou. Als je de wereld ziet door de ogen van iemand die een hekel aan je heeft dan is de wereld zwaar.
-Laat je onbewuste ook praten als je probeert om de rol te spelen, ook van degenen waar jij mogelijk misverstanden mee hebt.
-Je moet geen mooie rationalisaties gaan leveren. Het gaat om gevoelde waarheid.

De informant
Praat als therapeut met een goede vriend die de angsten van de klant verwoordt (enlightnment through compassion)

“Externalisation of voices”
Daarbij externaliseer je de stemmen in je hoofd.
Praat met de negatieve kant en probeer er uit te komen: Stel dat het valid zou zijn, wat zit daar aan waarheid in, en wat is daaruit te leren.

Met name bij whiners: use “forced empathy”.

Jouw ergste angst beleven: Je kunt all out de angst-fantasie gaan uitspelen .
daarbij gaat het ook niet meer om rationele uitspraken. De angst dat mensen je uit zullen lachen
Doe dan vooral veel role reversals (en het agressief overwinnen staat daarbij op de voorgrond)


19 – externalisation of voices

zie Episode 83


20 – feared fantasy
waar de ergste angsten waar worden
dat doe je dan uitspelen in een rollen spek
doe voldoende role-reversals om het ook levendig te houden


Spiritual techniques


21 – Acceptance paradox
door hardop te accepteren wat je erg vind


21 – self-defence
verdedig jezelf hard tegenover de
visualiseer de onhandige gedachte.


22 – Time projection
Letterlijk ergen seen ‘screen’ laten fantaseren (hypnose?) om naar de verschillende kanten te kijken.


23 – Memory rescripting
als een movie editor stap je het verleden in en kunt jezelf als acteur toevoegen “zeg de dader hardop wat jou gebeurde”


24 – Cognitive hypnosis
Mensen zichzelf laten hypnotiseren om de suggestibiliteit te brengen. Wat je daar doet dat is belangrijk – suggest een scherm waar je op projecteert
vertel wat je ziet


Uncovering techniques


25 – Downward arrow
Horizontal techniques challenge the
Downward de self-defeating beliefs under the surface

Om de moeite waard te zijn heb ik X nodig
Als dat waar zou zijn, wat betekent dat voor jou en schrijf dat er onder
en daal dan af in de downward arrows
en daar kom je dan makkelijk de

In het schema waarin right arrow de ‘ontkrachtingen’ zijn van die onhandige gedachten die je hebt

De downward arrow vraag is:
“als dit waar is.. Wat betekent dat dan voor jou?”
Je graaft daardoor als het ware dieper naar onderliggende gedachten (een Techniek die Ellis al gebruikte) van de self defeating beliefs.


26 interpersonal downward arrow

Exploratieve interpersoonlijke technieken nav TEAM “interpersonal downward arrow”


27 – what if technique
ed. 41 (Oorspronkelijk oor Albert Ellis)

Als dit waar is, wat is dan het meest verschrikkelijke dat kan gebeuren
Als dat erg is, waarom zou dat dan verschrikkelijk zijn voor je

Een angst: . . . . .
\/
Als dit waar is, wat is dan het meest verschrikkelijke dat kan gebeuren?
. . . . .
==> Als dat erg is, waarom zou dat dan verschrikkelijk zijn voor je?
. . . . .
\/
. . . . . ==> . . . . .
\/
. . . . . ==> . . . . .

28 – (episode 27 en 43)
Je bent als aardig mens je soms niet eens bewust van de hidden emotion. Je probeert de emotie naar voren te krijgen en dan de situatie op te lossen waardoor de emotie niet meer hoeft te gebeuren of we leren om expressie te geven aan die emotieMotivational techniques


29 – straight forward, en paradoxical cost benefit
wat zijn de voordelen van die manier te denken
cognitieve cost-benefit


30 – voor de self defeating gedachte

Kan je ook voor gedrag doen

Paradoxical is als je alleen naar de voordelen kijkt.
Je kijkt naar de voordelen en vraagt je dan af: waarom zou je dat los laten?
En dan door naar “sitting with open hands”


30 – Devil’s advocate techniek
(eigenlijk het tegenover gestelde van de “externalistation of voices”, vooral bruikbaar voor het oefenen van weerstand tegen verleidingen en wat wel “toestemmende gedachten” genoemd wordt)
Probeer iemand te verleiden om de de dingen te doen die iemand zich NIET had voorgenomen, “stel je voor, “dat je het hebt verdiend, toch?” etc.
Géén role reversal doen!


31 – stimulus control
Door jezelf niet aan de uitlokkende stimulus blootstellen


32 – decision making tool
Doe in een papier met vier kwadranten
Op het eerste niveau voordelen en nadelen van keuze A,
En op de tweede rij de voordelen en nadelen van keuze A,
en dan kijken naar de verhouding tussen de nadelen van A met de nadelen van B
en naar de verhouding tussen de voordelen van A met de voordelen van B

nadelen van keuze A voordelen van keuze A
nadelen van keuze B voordelen van keuze B

33 – daily activity schedule
De agenda van een week waarin je zegt wat je doet met een P=pleasure en een M=mastery
vooral iets om bij te houden ook voor de therapeut om inzicht te krijgen in wat iemand doet


34 – Pleasure prediction sheet
kolom 1 is de activiteit, Kolom 2 is met wie (“self” of de naam van iemand anders). kleine activiteiten, 3e kolom hoe veel plezier verwacht je dat dit geeft, voordien , 4e kolom hoe was het nou uiteindelijk echt

de activiteit met wie (“self” of de naam van iemand anders) hoe veel plezier verwacht je dat dit geeft, voordien hoe was het nou uiteindelijk echt
de activiteit met wie (“self” of de naam van iemand anders) hoe veel plezier verwacht je dat dit geeft, voordien hoe was het nou uiteindelijk echt

35 – anti-procrastination sheet
activity schedule
Kolom 1
breek een taak op in kleine 30 secs of 1 minuut stapjes kolom 2 hoeveel moeite verwacht je dat dit kost, kolom 3 hoeveel bevrediging/plezier verwacht je dat dit gaat geven als je het gedaan hebt, Kolom 4 is nadien: hoeveel moeite heeft het achteraf gezien gekost, kolom 5 Hoe bevredigend/fijn was het achteraf gezien om het gedaan te hebben.
Door de

>

deel taakjes op in kleine 30 secs of 1 minuut stapjes moeite verwachting hoeveel bevrediging/plezier verwacht je nadien: hoeveel moeite heeft het achteraf gezien gekost Hoe bevredigend/fijn was het achteraf gezien
deeltaakjes op in kleine 30 secs of 1 minuut stapjes moeite verwachting hoeveel bevrediging/plezier verwacht je nadien: hoeveel moeite heeft het achteraf gezien gekost Hoe bevredigend/fijn was het achteraf gezien

36 – confrontatie flooding of systemische desensitisatie


37 – response prevention (een vorm van exposure)


38 – Distraction
(mensen afleiden om de angst te verminderen (Je kan EMDR ook uitleggen als afleiding)
games werken aardig, Rubrick’s cube of rekenspelletjes


39 – Cognitive flooding
de dingen waar je bang voor bent visualiseren. Maak het zo groot mogelijk (als de crash van een vliegtuig) iets dat je niet


40 – image substitution
Als je fantaseerde hoe het mis gaat en hie je een fool of yourself… Bedenk je nu hoe het er uit ziet als het goed gaat, dat mensen tevreden zijn met wat je hebt gedaan


41 – memory rescripting
Een herinnering wordt na het herinneren weer opnieuw weggeschreven. Hoe zorg je ervoor dat ie minder erg wordt weggeschreven. Stel dat je deze herinnering zou kunnen veranderen, Wat zou je er dan aan toevoegen (doe dat multi-sensory)… bijvoorbeeld door je niet


interpersonal exposure


42 – “smile & hallo”-practice
zorg dat je minstens bij 10 mensen vriendelijk glimlacht en “Hallo” zegt. Als het met mensen niet echt lukt dan kan je ook beginnen bij dieren of zelfs dingen.


43 – Johny Carson technique (tegenwoordig Steven Colbert-techniek)
Kijk naar de talkshow hosts die giga verdienen met het interviewen van anderen. ALs je doet wat zij doen: laat andere mensen over zichzelf praten? Vreemden bij de bus bijvoorbeeld


44 – Self disclosure
werkt goed bij verlegenheid
Vertel 5 onbekende mensen per dag dat je verlegen bent en dat je van jouw integrative coach de oefening hebt gekregen dat je dat tegen 5 mensen per dag moet zeggen om je verlegenheid minder te maken.


45 – flirting training
Het is iets dat je kan leren
De glimlach en de humor is belangrijk. Mannen (vrouwen in mindere mate) complimenten geven


48 – inter personal relationship tool
a-schrijf op wat zij zeiden, wat zouden ze gevoeld hebben
b-wat zij jij, wat zijn de gevoelens die jij had
c wat dit goede communicatie? deze respons. Did you acknowledge the other persons feelings, heb je expressie gegeven aan je eigen gevoelens, heb je respect gegeven
d wat is de impact: hoe zullen ze reageren naar jou toe (op basis van jouw antwoorden)

enlightenment:

je zorgt er zelf voor dat mensen zo negatief reageren naar jou toe.


49 – de 5 secrets of communication (EAR)
a empathy (5% regel
b thought empathy :'”herhaal wat iemand zegt te voelen
c inquiry
d “i feel” gevolgd door het gevoel dat je voelt
e stroking: positief en aardig zijn in de aanrakingen en/of in de woorden


50 – one minute drill
Bruikbaar in relaties verduidelijking (really basic)
de spreker kan een minuut praten en de andere partij kan alleen luisteren.
Start allebei telkens met “Wat ik je hoorde zeggen is: <wat jij dus hoorde dat er gezegd werd volgens jou>”


Voor het stellen van vragen +klik hier+
Contact pagina: +klik hier+
of reageer hier:

Als je aanvullingen of opmerkingen hebt: plaats hieronder een reactie…


uitgebreider bekeken…

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: