50 technieken uit de TEAM – CBT


the Quick Version
Ik ben altijd op zoek naar nieuwe methoden, dingen die ik toe kan passen samen met mijn klanten om hun leven grip te geven op de emoties, hun gedrag in de hand te krijgen en handig met situaties om te gaan.
In dat verband kwam ik “TEAM” tegen. Een manier van werken die soms wat “Amerikaans / plastic” aanvoelt maar die aan de andere kant wel creatief is en wat ik erg waardeerde is dat het een therapeutische stroming is waarin erg respectvol met de klant wordt omgegaan.
Dus juist hun eclectische houding “tools not schools of therapy” en de CBT herkomst (wat gebeurt er als mensen verder groeien dan de enge CBT) liet mij hun “50 tools podcasts” nog eens na luisteren en uitschrijven.


Hoe dan? Lees:

the Longer Version


Technieken uit de TEAM – CBT

Dit is dus niet een ‘af’ stuk, dit is bijna een “persoonlijke aantekening” die misschien voor andere therapeuten en coaches interessant kan zijn als je op zoek bent naar “verschillende manieren van aanpak”. Want iedere therapeut met het hart op de goeie plaats snapt dat de starre kookboek therapie tekort zal schieten, gewoon alleen al omdat niet alle situaties en alle mensen hetzelfde zijn.

Het is misschien prettig ook voor collega’s en self-coaches om dit soort ‘aantekeningen’ af-en-toe even op te kunnen zoeken als inspiratie… Zie het als mijn ‘huiswerk’ dat andere mensen ook kan inspireren om een respectvolle manier met hun klanten samen te werken (de basis van Integratieve Therapie)


I – Standaard Start-technieken uit de TEAM-gedachte


1 – Empathy Een warme communicatie met je klant. Valt uiteen in

 • thought ~ (snap ik het inhoudelijk?) &
 • feeling (begrijp ik je gevoel?) empathy

(de 5 secrets of communication helpt daarbij enorm)
het is de voorwaarde voor therapie


2 – Agenda setting (uit de motivational Interviewing theorieën)
Zoek naar iets specifieks waar mensen hulp bij nodig hebben. TEAM gaat er van uit dat je naar een specifiek moment moet vragen, dat dit veel meer samenwerking mogelijk maakt (in oudere termen)


3 – identify the distortions (o.a. van Ellis en van Beck)
A – Cognitive distortions
Zijn er in het hier-en-nu(!) manieren van denken te herkennen door de cliënt zelf? Voorbeelden daarvan zijn:

 • all-or-nothing thinking,
 • over-generalisation,
 • should statements (gericht op ‘het zelf’ of gericht op ‘de ander’),
 • blame (self-blame of other-blame),
 • jumping to conclusions (fortune telling, mind-reading)
 • ‘magnification’ / ‘minification’

Deze horen natuurlijk altijd bij elkaar want als je niet genoeg naar de positieve mogelijkheden kijkt (of als je zelfs alleen het negatieve ziet), dan is het héél lastig om niet depressief te worden.
B – Self-defeating thoughts
Het is een handig idee om ook de onderliggende de onhandige aannames te identificeren die onder de onhandige manieren van denken liggen: Self-defeating beliefs zoals: Magical thinking (ik ben alleen de moeite waard als ik … door iedereen wordt lief gehad, foutloos ben etc etc.)


4 – Straight forward technique (zo kort dat je het altijd even kan proberen)
Je denkt gedachte X: kan je daar ook een positieve gedachte tegenover zetten. Nodig is voor verandering van een onhandige gedachte: De nieuwe (handige) gedachte moet
-1- 100% waar zijn èn
-2- het moet krachtig/heftig genoeg zijn om de negatieve, onhandige gedachte echt onderuit te halen.
(eventueel aanvullen met de positive reframing, magic button magic dial)


5 – Double standard techniek
(belangrijk bij compassion based, new paradoxical agenda setting)
We denken bijna allemaal met de bias van een dubbele standard. De beslissing dat je net zo vriendelijk tegen jezelf gaat praten als dat je tegen een goeie vriend zou doen als die in een dergelijke situatie was.


II – Truth based Thinking

gebaseerd op de gedachte van van Beck dat jouw client mogelijk als een wetenschapper kan zijn die onderzoek doet op basis van een verkeerde theorie.
Als je betere theorieën vindt -met een bijna wetenschappelijke aanpak- dan zal dezelfde cliënt in dezelfde situatie betere antwoorden vinden)


6- “Examine the evidence”
(zijn er echt data die deze gedachte ondersteunen of zijn er voorbeelden te vinden Bijvoorbeeld: “ik zal nooit veranderen!” maar dat is niet waar. gevoelens kunnen niet niet veranderen),


7- Experimental technique
je doet dan echt een experiment om te kijken of het wel klopt wat je denkt als een soort wetenschapper (dat is soms ook uitdagen van de angst bijvoorbeeld: “Ik ben zo bang dat ik mijn stuur niet kan vasthouden als ik angstzweet handjes heb”“Probeer het eens met een bak water?”


8 – Survey technique
vraag bij anderen na of jouw gedachten over jou wel kloppen.
Vaak hebben wij heel verkeerde gedachten, met name over de mening die anderen over ons zouden hebben. Navragen met de bereidheid dat je het fout gezien zou kunnen hebben is dan een belangrijke stap om te doen.

Je kan het aan vreemden vragen (zorg dan wel dat je het zo doet zodat er geen misverstanden ontstaan want anders dan kan je de angst versterken -zeker als je dit ook opzet als een interpersonal exposure techniek (zelfs flooding?) experiment bij sociale angst-)


9 – Reattribution
(ook een manier van werken die al van Beck afkomt -één van de grondleggers van de CBT) goed werkzaam voor self-blame.
Maak op papier(!) een lijst van alle andere invloeden die er OOK toe hebben kunnen leiden dat er iets mis gelopen is in jouw leven.
Maak een lijst van andere interpretaties die óók waar zouden kunnen zijn.


Logic based techniques


10 – Socratic method
(ook een techniek van Beck)
Dit is het onderzoeken van je eigen ideeën. Hoe kan je “zeker weten”?

Een techniek die zinnig ingezet kan worden tegen “overgeneralisatie”.

De Socratische methode is natuurlijk gebaseerd op het gedachtengoed van Socrates die veel belang hechtte aan het stellen van verduidelijkende vragen.
Het kan heel verfrissend zijn om uw klant eens op deze manier naar een bepaald vraagstuk <X> te laten kijken.

“Waarom doe je de dingen zoals je ze doet?” onderzoeken middels de vragen uit de Socratische methode:

 • 1 – Verduidelijken middels vragen
  • Wat weten we al over <X>?
  • Waarom zeg je <X> op die manier?
  • Kan je me een voorbeeld geven van <X>?
  • Hoe verhoudt <X> zich tot onze discussie?
 • 2 – Aannames onderzoeken
  • Wat zou er gebeuren als <X> waar was?
  • Kan je <X> verifiëren of juist falsificeren?
  • Hoe en wanneer heb je deze aannames over <X> gekozen?
  • Zouden we ook andere aannames zijn die <X> zouden kunnen verklaren?
 • 3 – Bewijsonderzoek en manieren van denken bevragen
  • Wat veroorzaakt <X>?
  • Hoe weet je dat <X> waar is? Wanneer heb je <X> geleerd?
  • Wat voor bewijzen zijn er voor <X>?
  • Hoe zou je <X> kunnen ontkennen?
 • 4 – Standpunten bevragen
  • Wat zijn de sterke kanten en de zwakke kanten van <X>?
  • Zijn er andere manieren om te kijken naar <X>
  • Leg uit wat er noodzakelijk is aan <X>, gunstig is aan <X>, voordelig is aan <X> (en wie er voordeel aan heeft)
 • 5 – Gevolg-onderzoek (consequenties onder ogen zien)
  • Hoe verhoudt <X> zich tot de de manier waarop we de dingen dingen ervaren?
  • Hoe verhoudt <X> zich tot <Y> ?
  • Zijn hierin  algemene regels te herkennen?
  • Wat zijn de gevolgen van deze aanname over <X>?
 • 6 – Vragen over de vragen
  • Wat betekent <X>?
  • Waarom denk je dat ik deze vraag stelde (gedeeltelijk natuurlijk een relatie-vraag)
  • Wat is het nut van de vraag?

 


11 – thinking in shades of grey
Heel bewust proberen om een genuanceerde manier van kijken te zoeken die tegen ZW denken.

Semantic techniques


12 – semantic method
als je dingen anders noemt… dan ziet het er soms anders uit. “Ik ben een looser” geeft een andere toekomst dan een zelfbeeld als “ik ben iemand die fouten maakt.”


13 – let’s define terms
wat is dat dan een “looser” zijn


14 – be specific
Wanneer ging het nou precies mis?
Wat ging er nou precies mis? Wat zijn nou precies de fouten?
(kan je die ook accepteren?)


Quantitative techniques


15 – self monitoring
keeping track wanneer je het negatieve/lastige of OCD-gedrag doet. Zeker de gedachten bijhouden maar doe dat zeker 3 weken


16 – worry brakes Pieker pauzes inlassen
schedule in je agenda om Minuten expres negatieve intrusive thoughts te doen. Neem ze op op je foon en dicteer ze. en ga ze afluisteren achteraf


humor based techniques


17 – paradoxical magnification
stel je alles voor wat mis kan haan en maak het in je fantasie zo erg mogelijk
(niet gebruiken bij boosheid)


23 – humorous imaging
een angstige gedachte grappig maken
imagine your audience naked, stel je voor dat je baas voor je zit met een buttplug in haar kont


18 – shame attacking exercises
make a fool of yourself in public expres om eraan te wennen.
Doe het in een winkelcentrum en niet op een plek die veel gevoelige emoties bloot heeft liggen als een ziekenhuis.
Het is niet de bedoeling om de luisteraars te shockeren, ook al doe je misschien een beetje ‘raar’.


Role playing techniques


19 – externalisation of voices
zie Episode 83


20 – feared fantasy
waar de ergste angsten waar worden
dat doe je dan uitspelen in een rollen spek
doe voldoende role-reversals om het ook levendig te houden


Spiritual techniques


21 – Acceptance paradox
door hardop te accepteren wat je erg vind


21 – self-defence
verdedig jezelf hard tegenover de
visualiseer de onhandige gedachte.


22 – Time projection
Letterlijk ergen seen ‘screen’ laten fantaseren (hypnose?) om naar de verschillende kanten te kijken.


23 – Memory rescripting
als een movie editor stap je het verleden in en kunt jezelf als acteur toevoegen “zeg de dader hardop wat jou gebeurde”


24 – Cognitive hypnosis
Mensen zichzelf laten hypnotiseren om de suggestibiliteit te brengen. Wat je daar doet dat is belangrijk – suggest een scherm waar je op projecteert
vertel wat je ziet


Uncovering techniques


25 – Downward arrow
Horizontal techniques challenge the
Downward de self-defeating beliefs under the surface

Om de moeite waard te zijn heb ik X nodig
Als dat waar zou zijn, wat betekent dat voor jou en schrijf dat er onder
en daal dan af in de downward arrows
en daar kom je dan makkelijk de

In het schema waarin right arrow de ‘ontkrachtingen’ zijn van die onhandige gedachten die je hebt

De downward arrow vraag is:
“als dit waar is.. Wat betekent dat dan voor jou?”
Je graaft daardoor als het ware dieper naar onderliggende gedachten (een Techniek die Ellis al gebruikte) van de self defeating beliefs.


26 interpersonal downward arrow
A Wat zijn de rollen van de mensen in jouw omgeving waar jij moeite mee hebt
B Geef eerst woorden die horen bij de rollen om jou heen,
C Geef vervolgens de bijwoorden die horen bij jou rol in het script
D Geef woorden aan de gevoelens die bij jouw rol horen…
E Beschrijf de regels waar een C-speler in het script zich aan te houden heeft om zich te verhouden tot de spelers van de B-rollen in het script.
aan de dingen die je moet doen om die rol te behouden
Dit is een techniek uit de TEAM aanpak (tools, not schools
, of therapy

2 – Adjectieven die horen bij jouw eigen rol: Welke woorden horen er bij jouw rol in dit ‘script’.
bijvoorbeeld: flawed, inferior, worthless,
1 – Adjectieven die horen bij hun rol: Welke woorden horen er bij de anderen in dit ‘script’.
weak/strong – superior/inferior
Wat zijn woorden die daarbij horen bijv. judgemental, critical, demanding
Wat zijn mijn emoties die bij deze rol horen:
bijvoorbeeld: verdrietig, boos, resentful, depri, angstig, incompetent. (als mensen niet positief over zichzelf praten, vul dan ook niks in met een positieve toon)
Zijn deze emoties hidden? Of kunnen ze expressie krijgen?
Wat- zijn de regels waar -2- zich aan moeten houden in relatie tot -1-Wat zijn de dingen waar je aan moet voldoen. bijvoorbeeld: “dan moet ik altijd aardig zijn of het nooit oneens zijn”, “dan moet ik mijn fouten en mijn gevoelens verbergen dus dan kan ik nooit zijn wie ik echt ben”, “Ik moet mensen altijd onder de indruk laten zijn”, “ik kan niet om hulp vragen bij die mensen, of het toelaten”, “ik moet voortdurend alert zijn”.

Als je een beeld heb dat klopt, dan kan je gaan kijken wat er aan gedaan kan worden. Je zou een survey technique kunnen gebruiken of het beeld wel klopt, als een interpersonal exposure/experimental technique


27 – what if technique
(ed 41 (Door Albert Ellis)

Als dit waar is, wat is dan het meest verschrikkelijke dat kan gebeuren
Als dat erg is, waarom zou dat dan verschrikkelijk zijn voor je


28 – (episode 27 en 43)
Je bent als aardig mens je soms niet eens bewust van de hidden emotion. Je probeert de emotie naar voren te krijgen en dan de situatie op te lossen waardoor de emotie niet meer hoeft te gebeuren of we leren om expressie te geven aan die emotieMotivational techniques


29 – straight forward, en paradoxical cost benefit
wat zijn de voordelen van die manier te denken
cognitieve cost-benefit


30 – voor de self defeating gedachte

Kan je ook voor gedrag doen

Paradoxical is als je alleen naar de voordelen kijkt.
Je kijkt naar de voordelen en vraagt je dan af: waarom zou je dat los laten?
En dan door naar “sitting with open hands”


30 – Devil’s advocate techniek
(eigenlijk het tegenover gestelde van de “externalistation of voices”, vooral bruikbaar voor het oefenen van weerstand tegen verleidingen en wat wel “toestemmende gedachten” genoemd wordt)
Probeer iemand te verleiden om de de dingen te doen die iemand zich NIET had voorgenomen, “stel je voor, “dat je het hebt verdiend, toch?” etc.
Géén role reversal doen!


31 – stimulus control
Door jezelf niet aan de uitlokkende stimulus blootstellen


32 – decision making tool
Doe in een papier met vier kwadranten
Op het eerste niveau voordelen en nadelen van keuze A,
En op de tweede rij de voordelen en nadelen van keuze A,
en dan kijken naar de verhouding tussen de nadelen van A met de nadelen van B
en naar de verhouding tussen de voordelen van A met de voordelen van B

nadelen van keuze A voordelen van keuze A
nadelen van keuze B voordelen van keuze B

33 – daily activity schedule
De agenda van een week waarin je zegt wat je doet met een P=pleasure en een M=mastery
vooral iets om bij te houden ook voor de therapeut om inzicht te krijgen in wat iemand doet


34 – Pleasure prediction sheet
kolom 1 is de activiteit, Kolom 2 is met wie (“self” of de naam van iemand anders). kleine activiteiten, 3e kolom hoe veel plezier verwacht je dat dit geeft, voordien , 4e kolom hoe was het nou uiteindelijk echt

de activiteit met wie (“self” of de naam van iemand anders) hoe veel plezier verwacht je dat dit geeft, voordien hoe was het nou uiteindelijk echt
de activiteit met wie (“self” of de naam van iemand anders) hoe veel plezier verwacht je dat dit geeft, voordien hoe was het nou uiteindelijk echt

35 – anti-procrastination sheet
activity schedule
Kolom 1
breek een taak op in kleine 30 secs of 1 minuut stapjes kolom 2 hoeveel moeite verwacht je dat dit kost, kolom 3 hoeveel bevrediging/plezier verwacht je dat dit gaat geven als je het gedaan hebt, Kolom 4 is nadien: hoeveel moeite heeft het achteraf gezien gekost, kolom 5 Hoe bevredigend/fijn was het achteraf gezien om het gedaan te hebben.
Door de

>

deel taakjes op in kleine 30 secs of 1 minuut stapjes moeite verwachting hoeveel bevrediging/plezier verwacht je nadien: hoeveel moeite heeft het achteraf gezien gekost Hoe bevredigend/fijn was het achteraf gezien
deeltaakjes op in kleine 30 secs of 1 minuut stapjes moeite verwachting hoeveel bevrediging/plezier verwacht je nadien: hoeveel moeite heeft het achteraf gezien gekost Hoe bevredigend/fijn was het achteraf gezien

36 – confrontatie flooding of systemische desensitisatie


37 – response prevention (een vorm van exposure)


38 – Distraction
(mensen afleiden om de angst te verminderen (Je kan EMDR ook uitleggen als afleiding)
games werken aardig, Rubrick’s cube of rekenspelletjes


39 – Cognitive flooding
de dingen waar je bang voor bent visualiseren. Maak het zo groot mogelijk (als de crash van een vliegtuig) iets dat je niet


40 – image substitution
Als je fantaseerde hoe het mis gaat en hie je een fool of yourself… Bedenk je nu hoe het er uit ziet als het goed gaat, dat mensen tevreden zijn met wat je hebt gedaan


41 – memory rescripting
Een herinnering wordt na het herinneren weer opnieuw weggeschreven. Hoe zorg je ervoor dat ie minder erg wordt weggeschreven. Stel dat je deze herinnering zou kunnen veranderen, Wat zou je er dan aan toevoegen (doe dat multi-sensory)… bijvoorbeeld door je niet


interpersonal exposure


42 – “smile & hallo”-practice
zorg dat je minstens bij 10 mensen vriendelijk glimlacht en “Hallo” zegt. Als het met mensen niet echt lukt dan kan je ook beginnen bij dieren of zelfs dingen.


43 – Johny Carson technique (tegenwoordig Steven Colbert-techniek)
Kijk naar de talkshow hosts die giga verdienen met het interviewen van anderen. ALs je doet wat zij doen: laat andere mensen over zichzelf praten? Vreemden bij de bus bijvoorbeeld


44 – Self disclosure
werkt goed bij verlegenheid
Vertel 5 onbekende mensen per dag dat je verlegen bent en dat je van jouw integrative coach de oefening hebt gekregen dat je dat tegen 5 mensen per dag moet zeggen om je verlegenheid minder te maken.


45 – flirting training
Het is iets dat je kan leren
De glimlach en de humor is belangrijk. Mannen (vrouwen in mindere mate) complimenten geven


48 – inter personal relationship tool
a-schrijf op wat zij zeiden, wat zouden ze gevoeld hebben
b-wat zij jij, wat zijn de gevoelens die jij had
c wat dit goede communicatie? deze respons. Did you acknowledge the other persons feelings, heb je expressie gegeven aan je eigen gevoelens, heb je respect gegeven
d wat is de impact: hoe zullen ze reageren naar jou toe (op basis van jouw antwoorden)

enlightenment:

je zorgt er zelf voor dat mensen zo negatief reageren naar jou toe.


49 – de 5 secrets of communication (EAR)
a empathy (5% regel
b thought empathy :'”herhaal wat iemand zegt te voelen
c inquiry
d “i feel” gevolgd door het gevoel dat je voelt
e stroking: positief en aardig zijn in de aanrakingen en/of in de woorden


50 – one minute drill
Bruikbaar in relaties verduidelijking (really basic)
de spreker kan een minuut praten en de andere partij kan alleen luisteren.
Start allebei telkens met “Wat ik je hoorde zeggen is: <wat jij dus hoorde dat er gezegd werd volgens jou>”


Voor het stellen van vragen +klik hier+
Contact pagina: +klik hier+
of reageer hier:

Als je aanvullingen of opmerkingen hebt: plaats hieronder een reactie…


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.