SIFT… Emotion Processing oefening

Onderzoek naar “Wat VOEL ik nou eigenlijk?”

Emotion Processing
(Dan Siegel)
– Sensation (body)
– Imagery
– Feelings (emo)
– Thoughts
uit:“The Whole Brain Child”

Soms zijn gevoelens lastig lastig te herkennen. Soms weten we niet wat we voelen, soms weten we nauwelijks dàt we iets voelen. Of wat het niveau van dat gevoel is: is het eerder een lichamelijk gevoel van ziekte of kater of is het een emotioneel gevoel dat we dus ook lichamelijk voelen?

Als je daar niet zo goed in bent dan helpt het om een periode regelmatig Emotion Processing  te doen van Dan Siegel (een oefening uit “The Whole Brain Child”) om zo de vaardigheid te oefenen van het weten wat je voelt.
Want het is gewoon een vaardigheid van jouw brein. En het is natuurlijk de eerste stap om te weten wat je voelt, pas daarna kan je handig nadenken over de vraag waar het vandaan komt (van buiten van binnen?) en daarmee over de vraag wat je met dat gevoel kunt doen.

Ons gevoel reageert op een lager niveau nou eenmaal op de situatie die er op dat moment aan de hand is (of dat nou echt zo is of dat we dat bedacht hebben). Ons emotionele brein reageert op de situatie in het moment, op dat wat er is en niet op wat je vindt dat je zou hebben moeten voelen.


S.I.F.T.

“SIFT” is een acroniem van 4 stappen uit een oefening waarmee je de vaardigheid oefent van het herkennen van wat je voelt. Sensation, Imagery, Feelings & Thoughts…

S – Sensations

De eerste stap is het beschrijven van het gevoel, misschien op de huid maar juist aan de binnen kant van je lichaam. Heel lichamelijk. Eerst zo veel mogelijk het gevoel beschrijven zoals je het in je lichaam voelt. Het gevoel mag onprettig zijn of prettig. Het is wat het is… Het is zo heftig als het is…
Als je daar niet zo ervaren in bent: vragen die je jezelf zou kunnen stellen zijn: Hoe groot is het of hoe klein? Hoe veel is het of hoe weinig? Kan ik iets zeggen over de heftigheid.
Waar voel ik het?
Is het in je spieren, of in je organen? Of elders? (bijvoorbeeld achter in mijn keel, boven mijn verhemelte, in mijn keel, in mijn borst achter mijn borstbeen, i mijn bovenbuik, in mijn rug, in mijn bekkenbodem etc. etc.) Is het een stil of beweeglijk gevoel? verplaatst het zich? Is het een concentrisch gevoel dat naar binnen drukt of is het een excentrisch gevoel dat naar buiten drukt? Of allebei niet?
En: is het een veranderend gevoel of blijft het ’t zelfde? Is het een gevoel dat telkens overnieuw begint of is het constant? Is het een gevoel dat van binnen naar buiten wil of van buiten naar binnen? Beweegt het mee met de adem of niet?
Wat is de richting van het lichamelijke gevoel?
Naar iemand toe? Of juist van iets of iemand weg?

I – Imagery

En wat zijn de beelden die je bij dat gevoel fantaseert.
Van wat voor materiaal lijkt het te zijn? Wat voor gewicht? Zwaar? Hard? Breekbaar? Week? Zacht?
Komen er plaatjes op als je naar dat gevoel luistert?
Is het eerder als een ei of een kerstbal of is het eerder een klont verzwaarde klei? Is het als een dier(tje) of diertjes (en zo ja, welke?)
Bijvoorbeeld, bij een knoop in je buik: waar zit ie?, wat voor soort knoop is het? (een platte ~?, een Gordiaanse ~?), hoeveel trek staat er op? Is het een touw of een kabel of is het een knoop in je darmen?
Of een andere richting van vragen die belangrijk kan zijn: voelt het oud of nieuw? Is dit een bekend gevoel dat ik eerder had?

En wat mij persoonlijk betreft, kan je de ‘I’ ook gebruiken voor Interactie:
Is het één ‘ding’ of is het ene gevoel een gevoel dat misschien bestaat uit 2 dingen? Soms is het een gevoel dat hoort bij een interactie met iemand anders… nog niet eens zo zeer wie dan? maar veel meer “Wat doet die ander? …waardoor dat gevoel in mij ontstaat? Trekt de ander? Duwt de ander? Prikt de ander? Streelt de ander? Trekt de ander terug? Pusht de ander?

F – Feelings

Persoonlijk zou ik hier als letter eigenlijk liever de “E” van “emoties” hebben gezien. Want het kunnen natuurlijk gevoelens als honger zijn, of misselijkheid. Maar het is eigenlijk ook wel het doel van de oefening dat je probeert te voelen of er een emotie-woord bij jouw gevoel hoort. Niet een ‘umbrella-term’ als “gestresst”, of “opgefokt”, of een gedachte als “ik voel dat ik vind dat jij …” maar een emotioneel woord.

En hoe preciezer je bent, hoe beter het is.
Je kan het ook uitspreken voor jezelf en een beetje ‘herkauwen’ en naproeven en navoelen om te kijken of er aanpassingen of bijwoorden bij zijn die het als label nòg beter laten passen op het gevoel. Nogmaals, hoe preciezer je bent hoe beter.
En wederom: is het ene gevoel misschien een gevoel dat uit 2 dingen bestaat? Is het een gevoel dat bestaat uit twee gevoelens die met elkaar wringen? of versterken? Ga ze niet te veel lopen bedenken (‘gedachten’ komt zo als volgende stap) maar zijn er emotionele woorden die naar boven borrelen? Zit het eerder in de hoek van “Benieuwd”, “Bedroefd”, “Boos”, “Bang”, of van “Begeerte” (de belangrijkste basis emoties)?..
Of is het meer een sociaal gevoel zoals “Schaamte”, “Schuld” of juist “Trots” of “Liefde”, of iets als “teleurstelling” of “verveling”.
Probeer telkens het woord even te ‘proeven’ en te kijken of je het als emotioneel ‘label’ aan kan passen, bij kan vijlen zodat het nog beter bij je gevoel van dat moment past.

Soms voel je ook enigszins een ‘shift’ in het gevoel als je het juiste label gevonden hebt.

T – Thoughts

Het is belangrijk om goed stil te staan bij de vraag wat het gevoel is en niet te snel terecht komen in het waarom van het gevoel. Het ‘waarom’-verhaal dat zit echt al héél snel in de hoek van de waarom-niet-‘oplossingen’ (“als ik het waarom begrijp dan kan ik dit gevoel zo snel mogelijk weg krijgen” …niet echt een ‘open en onderzoekende houding naar de vraag wat je ergens werkelijk over voelt.
De voorwaarde om zo eerlijk mogelijk met je gevoel kunt om gaan zoals het is… (en dat is váák iets anders dan wat je zou willen voelen).

Wat zijn de gedachten die er voorbij komen. En dan wil ons brein graag automatisch gaan denken over het ‘Waarom’ Maar stel dat nog even uit. Dat heeft pas te maken met het nadenken over de vraag wat we met dat gevoel moeten gaan doen in de toekomst. Blijf even in het ‘hier-en-nu’ en vraag je af of er gedachten zijn die naar boven komen bij de vraag: WAT is het dat ik voel?”
Inderdaad, weer de oud-en-nieuw vraag kan voorbij komen, de “Bekend of niet?”-vraag. Misschien is het emotionele label bijna een kort zinnetje dit keer?

De antwoorden hoeven niet gelijk begrijpelijk te zijn. Maar voel hoe het voelt en of het label gevoelsmatig “kloppend” voelt…


Hopelijk

Dat was de route je kunt afleggen en die je af en toe kunt gebruiken om te (h)erkennen what the fuck je nou eigenlijk voelt!

Hopelijk heb je met een paar minuten duidelijk wat je eigenlijk voelde. Ga er niet te lang in door. Het is een hulpmiddel om jouw emotionele kompas te lezen. Dus ga niet tegen die wijzertjes op je dashboard lopen duwen om iets groter of kleiner te maken, om iets aan de richting te veranderen, of dat je net zo lang bezig bent met het nieuwsgierig zijn naar het gevoel dat je alleen nog maar nieuwsgierigheid voelt en niet meer het gevoel waar je nieuwsgierig naar was (dat is nog wel eens een ‘new age’ truuk om gevoelens te kunnen ontkennen in het kader van emotioneel zelf-onderzoek).

Misschien heb je zelfs al wel ideeën gekregen over de manier waarop je om wilt gaan met dat gevoel.
Maar dat is expliciet niet het doel van deze oefening!
Dat is een stap die er komt…

Als ik weet wat ik voel, dan kan ik daar ná gaan nadenken over wat ik met dat gevoel wil doen…

Formulier-versie

Je kan dit formulier gebruiken om het voor jezelf in te vullen zonder het per se te hoeven verzenden. Of je kan het ook gebruiken als aanzet voor een gesprek (of email wisseling) met Hans…


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Dan Siegel & Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Gebruik door Gevoelens?..

Verslaving

“Gevoel dat géén (bijpassend) Gedrag krijgt geeft méér kans op Gebruik… “

Hans West

Lees verder “Gebruik door Gevoelens?..”

De Daily Mood Log

Middels de Daily Mood Log (een techniek uit TEAM*-school) kan je situaties, gevoelens & gedachten goed in kaart brengen op een moment dat je voelt dat je uit balans raakt.
Dat helpt om er (later met een coach/therapeut) helder over te praten, als je dat wilt.
Lees verder “De Daily Mood Log”

Feeling comes from situations

Ideeën

“Primary feelings come from situations rather than thoughts…
If you long for a certain feeling? Think about the actions that create the situation where you will be able to feel what you’d like to feel.”

Hans West

Lees verder “Feeling comes from situations”

%d bloggers liken dit: