Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agenda setting

Laat ik helder zijn: ik ben zeker niet kapot van de term ‘weerstand’ bij de cliënt.
Ik haal graag Eriksson aan die de vraag “Wat doet u nou met cliënten met veel weerstand” beantwoordde met “Cliënten met weerstand? Die ken ik eigenlijk niet… Ik ken wel véél therapeuten met onvoldoende flexibiliteit, die ken ik wel…”

Bij cliënten met veel weerstand kan het handig zijn om de vermoorde onschuld te spelen.
“Oh, ik begrijp het niet… Leg eens uit hoe dat voor je zit?”
Het stelt je in staat om iemand te laten nadenken over dingen waar iemand liever niet over nadenkt zonder dat je in een machtsverhouding terecht komt waarin je iemand gaat vertellen wat ie moet doen.

Juist een motiverende houding waarin niet een “goed òf fout” bestaat maar waarin je samen onderzoekt waar het mis zou kunnen gaan en een geïnteresseerde houding waarin je iemand liefst zelf z’n inconsistenties en ambivalenties laar noemen dan dat dat jij de ‘slimme therapeut’ bent die het wel even vertelt.
Sommige mensen kunnen het waarderen als je dit met en glimlach om de lippen brengt. Soms kan het ook verstandiger zijn om de cliënt echt te laten verzuchten “dat jij nou werkelijk zo stom bent dat je dat niet snapt”… om vervolgens zijn eigen inconsistentie tegen te komen als ie woorden begint te geven aan de eigen (onbewuste) ambivalentie.
Achteraf “Zie je nou wel” is uit den boze. Glimlachen om de eigen inconsistenties is beter…


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Motivational interviewing


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

choices choices choices 🙂

Voor het maken van keuzen die sterke cravings kunnen geven raad ik altijd de nadeelvoordeel-balans aan in plaats van de gebruikelijke voor-nadelen balans.
Juist omdat het bijvoorbeeld bij verslavingen zulke sterke craving kan geven wanneer je over de voordelen van gebruik gaat zitten denken, raad ik altijd aan om niet met de voordelen te starten maar juist eerst te beginnen met het bedenken van de nadelen. Het risico bestaat dat je na het bedenken van de voordelen zulke sterke gevoelens hebt dat je helemaal niet meer in stáát bent tot het bedenken van nadelen. (..)
Lees verder Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Agenda setting

“Stel dat we een geweldige sessie zouden hebben waarin we in één keer zouden kunnen bereiken wat jij wilt / Stel dat we een toverstafje hadden waardoor we  in één keer zouden kunnen bereiken wat jij wilt… Wat zou je willen bereiken?
Het is handig om aan de hand van deze vraag uit te pluizen: Lees verder Agendasetting – The miracle cure question

Agenda setting – ‘Algemeen’

Zoektocht naar Ambivalentie
(kernwaarden en hedonie)

Een voorwaarde van deze stap in de therapie is dat de negatieve gevoelens waar “iemand last van heeft” –de symptoom-gevoelens- in kaart zijn gebracht en dat er een percentage aan verbonden is om aan het einde van deze stap inzichtelijk te maken hoeveel procent er wel wenselijk is.

De ‘symptomen’ van de aanmeldings-klacht worden over het algemeen natuurlijk negatief ervaren.
Wanneer je rechtstreeks naar de positieve kanten van de aanmeldingsklacht vraagt, dan zal je waarschijnlijk weinig zinvolle reacties krijgen.
Toch blijven bepaalde eigenschappen van een persoon vaak jarenlang onveranderd omdat er niet voldoende aandacht is voor de waardevolle of prettige kanten van het ‘symptoom’…


Waardevolle eigenschappen

Daarom is het vaak verstandiger om eerst te vragen naar de vertaling van de positieve kernkwaliteiten van iemand in de symptomen. Vaak zal je dit ook best aardig kunnen ‘inpakken’ in een onzekerheid als therapeut of je werkelijk wel moet willen gaan werken aan het ‘wegwerken’ van de symptomen?

Wat zegt dit symptoom over “wie jij bent” dat je dit gevoel zo sterk (percentage) voelt?”

Manieren van ‘omdenken’ zijn bij voorbeeld:

  • De eenzaamheid die je voelt, wat zegt dat over jouw behoefte om  verbondenheid te voelen?
  • Het verdriet dat je voelt, wat zegt dat over het belang van de dingen waar je afscheid van moest nemen?
  • Het boos die je voelt, wat zegt dat over jouw behoefte om dingen aan te pakken of ervoor te vechten?
  • etc. etc.

Wanneer je bereikt dat iemand in zekere zin trots kan zijn op de symptomen, dan wordt het makkelijker om te vragen naar de prettige of ‘makkelijke’ (op de korte termijn) kantjes van de symptomen.


‘Prettig’ of short term ‘Makkelijk’

Vaak heeft het enige self-disclosure nodig in de hoek van “niks menselijks is mij vreemd” of enige uitleg over “het biologische belang van genieten en ontspanning” alvorens je rechtstreeks kan vragen naar de prettige kant, de lekkere, hedonistische kant. Het is vaak een ‘advocaat van de duivel’ spel* waarbij je aansluiting zoekt met de hedonistische kant van jouw klant (met enige aandacht voor wat humor):

  • Kan je dan niet meer genieten van …?
  • Je zou misschien toch ook missen dat…?

In een aantal gevallen zijn er wel degelijk alternatieven mogelijk voor deze aspecten die eigenlijk pas in beeld komen wanneer dit soort vragen eerlijk beantwoord zijn…


Doel-gevoel (intensiteit)

Afsluitend kan je dan vragen naar de intensiteit van het gevoel. Misschien dat een gevoel als eenzaamheid aanvankelijk als 80% intens gevoeld werd na een dergelijke exercitie niet alleen maar tot 0% gereduceerd hoeft te worden maar is er een interne acceptatie waardoor iemand met een intensiteit van 30% eigenlijk best blij zou kunnen zijn (N.B. “blij” niet ‘wel tevreden’) omdat het gevoel een andere plaats heeft gekregen in het oordeel.


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Motivational interviewing & Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)