Ont-moeten (van moeten naar willen naar gunnen)

Onderzoek het niveau waarop we dingen ‘willen’

Goed bruikbaar voor mensen met een externe locus of control die je wat meer naar intern wilt halen en voor mensen die op een erg rationeel dingen willen zonder daarbij stil te staan bij de implicaties voor zichzelf.

Oefening:
Hou een A4tje horizontaal en vouw het overlangs in tweeën zodat je twee A5-jes krijgt. schrijf op het linker A5-je alle dingen die jij ‘moet’ van je zelf… allemaal!.. ook als het waanzinnig begint te worden… alles!

Dan vouw je vervolgens de overgebleven helft weer in twee. En op het linker kolommetje neem je alle dingen uit de ‘ik moet’-lijst over die jij ook zelf wilt!


Voorbeeldje:

“Ik moet van mijzelf”  “Hiervan wil ik ook echt…” “Hiervan gun ik mezelf…”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Als je alle ‘moetens’ die jij echt wilt hebt overgenomen naar de ‘ik wil’-kolom, dan schrijf je op het meeste rechtse kolommetje “Wat ik mezelf gun”.
En dan neem je uit al de “ik wil”-items alléén die elementen over die jij jezelf ook echt gunt.

Bruikbaarheid

De bovenstaande oefening kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te kijken of er wel veel relatie zit tussen de dingen die jij moet van jezelf en de dingen waar jij gelukkiger van wordt. Het helpt bij het vinden van handiger opdrachten aan jezelf die je kunnen helpen bij het vinden van een prettiger manier van leven).


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West

West-Coaching.nl
n.a.v. Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

Future Self – Exercise

Future Self visualiseren

Wanneer je bezig bent met de agenda setting maar ook tijdens uitglijders en tegenvallers kan het waardevol zijn om na te laten denken over de vraag: “Wie wil je worden in de toekomst?” (bijvoorbeeld een jaar na nu -als het nog niet allemaal klaar zal zijn-)

“Is er in de toekomst iets waar je op durft te hopen en dat ook aantrekkelijk is? Heb jij een future-self die ook aantrekkelijk is voor jou, met “future-pull”? Of ben je alleen maar negatief gemotiveerd omdat je “die ellende” niet meer wilt?”

Met creatieve therapievormen kan gewerkt worden aan een mood-board waar je naartoe kan gaan werken.
Bijvoorbeeld met knip en plakwerk kan dit vorm worden gegeven. En het kan als doel ergens aan de muur worden gehangen of in een map worden bewaard om af en toe eens naar te kijken.

Met cognitieve en coachende methoden kan worden nagedacht over de uitwerking ervan, de stappen die zullen moeten worden genomen.

Met lichaamsgerichte technieken en geleide fantasie kan gewerkt worden aan het in contact komen met de future self.
“Denk eens aan de houding die je over een jaar zult hebben, de manier van kijken. Denk er een saan wat je zou zien als je in de spiegel keek over een jaar?”
“Denk een aan de manier waarop je contact opneemt met de mensen om je heen. Denk er bij voorbeeld eens over hoe jij een hand zal schudden?”
Het moeten reële beelden zijn die iemand in de toekomst zou moeten kunnen bereiken in de gekozen periode. “Wat zou je zien, hoe zou jouw stem klinken, hoe zou jouw houding zijn, hoe zou je ademen?”
“Voel je de echo van de toekomst nu in je lijf als je net aan jouw future self hebt gedacht?

Daarna kan gevraagd worden of de future self ook een vraag te stellen heeft aan de now-self of dat ie een mededeling heeft voor de now-self (laat het va de cliënt afhangen of deze dat met de therapeut wil delen of niet)
(het belang hiervan is dat de eigen verantwoordelijkheid in het nu gevoeld wordt zodat de future self ook kan gaan ontstaan)


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)