Relaties: Do the ‘Re-Do’

the ‘Re-Do’

Dit is een kort stukje over een klein truukje dat je relatie(s) behoorlijk kan verbeteren.
Dingen komen namelijk soms een beetje “rottig de strot uit” als we in de één of andere relatie zijn. Dat overkomt ieder van ons als we maar lang genoeg in een relatie zijn. En als je jezelf hoort zeggen wat je zo juist zei, dan denk je al “Oh, ik wou dat er een een ‘Undo’-button zat op dit gesprek” en je weet al dat verkeerd zal gaan vallen maar de boodschap heeft je mond al verlaten dus er is niks meer aan te doen…
Niet waar!
Lees verder “Relaties: Do the ‘Re-Do’”

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

Werken aan de voorwaarde voor het voeren van gesprekken

De verschillende F’s, de ‘mind-sets’
uit de poly-vagal theory
  • Frenzy
  • Flight
  • Fight
  • Freeze
  • FeignDeath

Regelmatig komt het voor in overlegsituaties (zoals “partner-werk-overleg”) dat iemand iets zegt dat je ‘triggert’. Je komt dan in de mind-sets terecht die ik in de Poly-Vagale theorie beschreven heb (die F’s van hiernaast) waardoor een gesprek alleen maar ingewikkelder wordt. Want juist de onveiligheid die ontstaat wanneer de één in zo’n ‘F’ terecht komt, en hoe dat dit op zichzelf al uitnodigt tot tegen-reacties bij de ander. En omdat die zelf dan dus óók getriggered raakt, dan zit je daarmee samen al snel in een ‘loop’ die zichzelf versterkt en alleen maar verder escaleert en emotioneler wordt.
De ellende is natuurlijk dat, hoe meer je ‘geraakt’ bent (en dus gestresst bent), hoe harder je getriggered bent, en dus hoe minder je creatief kan nadenken en samen nog kan de-escaleren. Juist die escalatie op elkaars triggers is vaak de reden waardoor mensen dingen gaan zeggen waar ze achteraf niet achter staan. Omdat ze het achteraf -als ze eenmaal weer uit die ‘getriggerde’ mind set zijn- ook niet meer zo voelen.
Maar de moeilijkheid is natuurlijk wèl om te herkennen (of te erkennen) dat dit aan het gebeuren is als het aan het gebeuren is.

Lees verder “De relatie-gesprek Trigger-Thermometer”

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Communicatie, Relational

West-coaching - Tik-in-de-plaatÉén van de simpelste stevigste communicatie technieken bij misverstanden tussen jou en een manipulerende ‘ander’ is de zo genaamde “Tik-in-de-plaat”-gesprekstechniek.

Manipulerende mensen zullen vaak de techniek gebruiken dat zij met steeds nieuwe argumenten en steeds maar méér volume keer-op-keer eigenlijk hetzelfde vragen. Dat is ontzettend verleidelijk om daarin mee te gaan en ook steeds nieuwe argumenten te zoeken voor jouw kant van de zaak, ook er in mee te gaan als de manipulator met steeds meer lading of emotie z’n argumenten naar voren brengt, of dat je zelfs mee gaat schreeuwen.
Escaleren is wat er makkelijk gebeurt.

Lees verder “Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat”

Regelmatig relatie-werk-overleg

Soms heb je periodes in een relatie waarin het soms knap lastig is om met elkaar te blijven overleggen over de dingen die er toe doen voor jullie allebei. Teleurstelling of verwijten staan in de weg om dingen met elkaar te bespreken. Of mensen zijn er ergens van overtuigd geraakt dat hun eigen oplossing de ‘enige juiste’ is… Dat is natuurlijk per definitie onzin natuurlijk in een samenwerking (maar daar kan je maar zo van overtuigd raken, ergens in een relatie waarin je onvoldoende hebt afgestemd op elkaar).

Één van de belangrijke manieren om samen-werking (colabor) überhaupt mogelijk te maken is het hebben van onderling overleg over de dingen waar samen aan gewerkt wordt. Het is een relatie-‘truuk’ die eigenlijk dezelfde als in andere werk-situaties en het is iets dat vaak over het hoofd wordt gezien: “regelmatig werkoverleg“.

Kies een moment van de dag (maximaal een kwartiertje als je het dagelijks doet, een uurtje als je het wekelijks doet) voor…


Dagelijks werk overleg

1 – objectieve waarnemingen
2 – fantasieën / ideeën
3 – gevoelens / emoties
4 – meningen
5 – vragen aan elkaar

De vorm is eigenlijk simpel en kort maar wel dagelijks:

 • Geef allereerst jouw partner drie complimentjes, of dingen waar je blij over bent, of dankbaar voor bent.
 • Geef jouw partner één van jouw irritaties als ik-boodschap
  dus:
  • Wat zijn mijn waarnemingen, wat zie ik / hoor ik gebeuren? (waarnemingen, geen meningen)
  • Wat fantaseer ik daardoor (kort houden: één zin max)
  • Wat voel ik daarbij? (emotie-woorden gebruiken en géén als vraag verklede meningen)
  • Wat vind ik daarvan? (één zin, één punt tegelijk)
  • Wat vraag ik jou (één vraag -en “nee” is natuurlijk ook een antwoord op een vraag die je kan krijgen)
 • Nee, je hoeft er niet “uit te komen”!
  (dit is dagelijks overleg waarin jullie op elkaar af stemmen, zonder dat het haast heeft. Het doel van jullie relatie is dat je er over praat en dat je afstemt op elkaar. Niet dat jouw mening òf de mening van jouw partner ‘waar’ is. Niemand heeft gelijk, je kunt alleen samen een gelijk maken…)
 • Eindig graag even met een bedankje naar elkaar dat jouw partner de dingen zó heeft gezegd dat jij naar jouw partner kon blijven luisteren.


Veiligheid als voorwaarde

Een leuke tip kan het zijn om eens samen te kijken naar waarden om jullie relatie te focussen:
=1. Eindwaarden (Waar gaat het uiteindelijk om?)
=> 2. Instrumentele Waarden (Welke aanpak past het best bij mij?)
==> 3. Aktie-Werkwoorden (Welke stappen passen bij mij)
Lees meer op: Waarden om mee te focussen

Onthou de veiligheid als een belangrijke voorwaarde. Want veiligheid is nou eenmaal voorwaarde nummer één voor het hebben van relaties. En dat is helaas maar slecht verenigbaar met “gelijk moeten hebben”. Vandaar het bovenstaande tegeltje.
Jezelf kunnen zijn met elkaar en bij elkaar is voorwaarde om samen dóór te gaan en het op den duur samen ééns te worden, òf samen twees te worden.
Als je er over nadenkt: het gáát er ook helemaal niet om dat je er ‘uit’ komt, het gaat er om dat je samen dóór blijft gaan, ook als het lastig is.

PSje daarbij

Een tip die ik van één van mijn klanten kreeg is:
Doe dit overleg liggend op bed. Dat helpt om het met zo véél als mogelijk ontspanning te doen.


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

n.a.v. TEAM-school & Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Relatie – Relatieoverleg-agenda

Relatie-overleg in het kort: Relaties zijn altijd ingewikkeld want het gaat over de driehoek tussen jou en mij en onze relatie. Dus de simpele outline voor de agenda van een relatie overleg is al gauw: (ter inspiratie )

Lees verder “Relatie – Relatieoverleg-agenda”

Relaties – Gottman’s Reparatiechecklist

Aan het Gottman Institute, waar over decennia goed- en slecht-lopende relaties zijn onderzocht is een lijstje met “reparatie-zinnetjes” gedestilleerd uit de duizenden gesprekken die zijn geanalyseerd.

Hier een rijtje zinnetjes ter inspiratie voor jullie beiden om de toon van jullie relatie-conversaties te verbeteren…

Lees verder “Relaties – Gottman’s Reparatiechecklist”

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

(Relatie) gesprekken

Het is ab-so-luut onmogelijk dat je een relatie kunt hebben waarin je het voortdurend samen ééns bent met elkaar.
Dus onherroepelijk komt dat moment dat jij een mening hebt over iets en dat jouw partner het hé-le-maal verkeerd ziet… (grappig is dat jouw partner dat waarschijnlijk nèt effe anders ziet… uhhh… wanneer jouw partner tenminste ongeveer zo veel tijd heeft kunnen besteden aan het overdenken van de issue die tussen jullie speelt).
Omdat je in gesprekken met jouw partner al snel het gevoel geeft dat het jou gaat om het krijgen van jouw gelijk, hier een paar tips:
Lees verder “De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)”

Exploring interpersonal relations

Exploratieve interpersoonlijke technieken

nav TEAM: “interpersonal downward arrow”

Geef in onderstaande tabel aan:

(een A4tje met drie strepen (2 horizontaal 1 vertcaal) kan volstaan

 • A – Wat zijn de rollen van de mensen in jouw omgeving waar jij moeite mee hebt
 • B – Geef eerst woorden die horen bij de rollen om jou heen,
 • C – Geef vervolgens de bijwoorden die horen bij jou rol in het script
 • D – Geef woorden aan de gevoelens die bij jouw rol horen…
 • E – Beschrijf de regels waar een C-speler in het script zich aan te houden heeft om zich te verhouden tot de spelers van de B-rollen in het script. Anders gezegd: “Beschrijf de dingen die je moet doen om jouw rol te behouden”
A1 – Rollen in het leven
Met wie heb je moeite:. . . . . . . .
En wat is diens functie in jouw leven:. . . . . . . .
A2 – Bijbehorende dynamieken:
Met welke woorden beschrijf je die relatie (specifiek zijn) waar je moeite mee hebt, het duidelijkst:. . . . . . . .
Denk bijvoorbeeld aan dynamieken als:
weak strong
superior inferior
B – Adjectieven die horen bij hun rol: Welke woorden horen er bij die ‘ander’ in dit ‘script’:

. . . . . . . .
Wat zijn woorden die bij hun rol horen
bijvoorbeeld: judgemental, critical, demanding

C – Adjectieven die horen bij jouw eigen rol: Welke woorden horen er bij jouw rol in dit ‘script’:

. . . . . . . .
bijvoorbeeld: flawed, inferior, worthless

D – Wat zijn mijn emoties die bij deze rol horen:

Wat voel jij als je iemand tegenkomt terwijl je in zo’n dynamiek bent :

. . . . . . . .

bijvoorbeeld: verdrietig, boos, resentful, depri, angstig, incompetent.
(als mensen niet positief over zichzelf praten, vul dan ook niks in met een positieve toon)
Een andere explorerende vraag is in dit verband: Zijn deze emoties hidden? Of kunnen ze expressie krijgen?

E – Wat- zijn de regels waar -C- zich aan moeten houden in relatie tot -B-Wat zijn de dingen waar je aan moet voldoen:

. . . . . . . .
bijvoorbeeld: “dan moet ik altijd aardig zijn” of “ik mag het nooit oneens zijn”, “dan moet ik mijn fouten en mijn gevoelens verbergen dus dan kan ik nooit zijn wie ik echt ben”, “Ik moet mensen altijd onder de indruk laten zijn”, “ik kan niet om hulp vragen bij die mensen, of het toelaten”, “ik moet voortdurend alert zijn”.

Als je een beeld heb dat klopt, dan kan je gaan kijken wat er aan gedaan kan worden. Je zou een survey technique kunnen gebruiken of het beeld wel klopt, ook als een interpersonal exposure/experimental technique


Dit is naar aanleiding van een techniek uit de TEAM aanpak (tools, not schools, of therapy)

Wanneer je meer over openminded (relatie) coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!


Andere relational techniques


Hans West
West-coaching.nl

(Het TEAM origineel)

A – Rollen in het leven en de bijbehorende dynamieken
C – Adjectieven die horen bij jouw eigen rol B – Adjectieven die horen bij hun rol
D – Wat zijn mijn emoties die bij deze rol horen E – Wat- zijn de regels waar -C- zich aan moeten houden in relatie tot -B-

Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. C.B.T. & TEAM-school & Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Relational – Role-play – Integrative Communication Training

Rollenspelen voor communicatie training

“Integrative Communication Training”

Je kunt dan ook de conversatie proberen te verbeteren door de beide partners te laten rollenspelen als coach.
Je kunt de communicatie te verbeteren door beide partijen te scholen in het gebruik van de integratieve gesprekstechnieken:

 • de 5% waarheid techniek
 • benoem de gevoelens die je meent te zien bij je gesprekspartner
  • vraag naar de gevoelens van je gesprekspartner
 • benoem je eigen missers in het verleden en
 • vraag naar de oplossingen die iemand kan bedenken

Het doel van relatie rollenspelen is dat je alle partijen wilt leren om over hun eigen ego te leren springen,
en je moet willen leren van je partner.

Schrijf op wat je partner zei en schrijf je eigen antwoord op.. Oefen veel want je zult je de volgende keer waarschijnlijk weer voelen als een hert dat verstart in de koplampen en je precies dat doet.
Er is ook een interne dialoog die je op kunt schrijven en eventueel uit kunt spelen die maakt dat je jezelf zo angstig voelt. Niet alleen de dialoog met je partner.


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!


Andere relational techniques


Hans West
West-coaching.nl

Relational – Role-play – Mindreading my Partner

Rollenspelen voor relaties

“Mindreading my Partner”

Een rollenspel waarbij je de partner vraagt om in de schoenen te gaan staan van de partner. Je geeft de ene partner de opdracht om woorden te geven aan het bewustzijn en het onbewuste deel van hun partner.
De vraag is dus ook de dingen waar de partner zich voor zal schamen of de patronen die onbewust door de opvoeding ontstaan zijn, hardop uit te spreken.

Als behandelaar kondig je aan dat dit pijnlijk kan zijn voor beiden. Voor de ene partner omdat dingen worden uitgesproken door jouw partner die voor jou schaamtevol zijn of die half onbewust waren. Voor de ander omdat je merkt dat je zelf mede de aanleiding bent voor het gedrag van jouw partner dat je zelf zo vervelend vindt.

En als relatie coach/therapeut vraag je in dit rollenspel naar de gevoelens over de relatie en hoe die ontstaan. Als therapeut ben ik een goeie vriend van de partner die jij speelt.
De partner (John in dit voorbeeld) luistert slechts

Je vraagt dan aan Mary bijvoorbeeld: “is het waar, John, dat je soms een conflict voelt met Mary en dat je dan je mond gaat houden?… en wat voel je dan op zo’n moment?”

Het maakt duidelijk dat je – zolang niet naar jouw partner luistert- dat je daarmee dan jouw partner dwingt om nog harder te klagen of te verwijten. Want we hebben de neiging om ons terug te trekken op ons eigen ‘gelijk’.


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. C.B.T. & TEAM-school Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

(Relatie) gesprekken

Wensen aan mijn partner(s):
Toverstafje (altijd!)
Frustratie (nooit meer!)
een Leeftijd (laat opborrelen)
de Herinnering (destijds)
een Gemis (destijds)
Gedachten (over nu en vroeger)
Vragen aan jouw partner (alsnog)
Zelfzorg (alsnog)

Regelmatig kom ik in mijn praktijk het schuld-ping-pong* tegen, en centraal daarin staat vaak het gegeven dat “mijn partner mij niet geeft wat ik vind dat ik moet krijgen…”
Nou is precies dat een gevoel dat vaak best handig is om even wat beter te onderzoeken omdat het echt vaker voorkomt dat we iets zoeken in het hier-en-nu bij onze partner, wat we eigenlijk eerder in ons leven -van onze opvoeders bijvoorbeeld- niet gehad hebben.
En dan vraag ik wel eens aan mensen om onderstaand formuliertje in te vullen of over de volgende vragen na te denken
Lees verder “Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)”

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

(Relatie) gesprekken

Mensen die moeilijke gesprekken moeten voeren in een relatie die onder druk staat (een liefdesrelatie, een werk-relatie, een vriendschapsrelatie of een therapie-relatie) die geef ik vaak het onderstaande rijtje.

DE BELANGRIJKSTE (RELATIE) GESPREK-ASPECTEN zijn:
5% waarheid (de angel eruit – incl. verontschuldigen, verantwoording)
Gevoelens en emoties (hun gevoel, jouw gevoel)
Navragen of de inhoud overkwam, verduidelijken, gevoel, gedrag)
Waarderen (voorwaardelijk/ onvoorwaardelijk)

Dit rijtje is dus óók voor coaches/therapeuten goed bruikbaar (niet alleen om hun eigen gesprekstechnieken te verbeteren) bijvoorbeeld voor hun cliënten, als relatie onderhouden een punt van aandacht is in hun sessies. Deze communicatie aspecten zijn iets om eventueel te oefenen bij klanten met bijvoorbeeld stress op de werkplek of cliënten met relationele stress. Je kunt er van uitgaan dat de relatie toch niet in één keer optimaliseert dus je kunt ook kiezen om de verschillende aspecten de één na de ander te oefenen in verschillende gesprekken.

Ik zeg altijd: zorg dat al de elementen (A,B,C & D) in jouw reactie zijn opgenomen, en de kans is groot dat de gesprekken de goede kant op gaan:
Lees verder “Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)”

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

Partner Escalatiedans (Fractal)

Het is soms juist handig om héél specifiek in te zoomen op één moment. Dat kan soms een vergrootglas zijn op de relatie die zicht geeft op het onderliggend patroon, zoals je op een fractal kan inzoomen en daardoor het hele patroon kan zien.
Doe dat dan naar aanleiding van de volgende vragen:

Geef eerst het oordeel/verwijt dat jij hebt naar jouw partner?
(“hij/zij is altijd zo …”) ”

. . . . . . . . . . “

Welk oordeel/verwijt heeft jouw partner trouwens naar jou toe?
(jij bent altijd zo …) ”

. . . . . . . . . . “

Welk gedrag doe jij misschien dat een eventuele aanleiding zou kunnen zijn geweest voor dat verwijt?…

. . . . . . . . . .

Schrijf letterlijk op wat jouw partner zei op een moment dat jij voelde dat jouw oordeel/verwijt terecht was:
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Geef de verschillende gevoelens aan die jij zag bij jouw partner (emoties-gevoelens als schaamte, trots, bang, boos, bedroefd, begeerte etc.etc.)
en schrijf er achter hoe sterk ieder van die gevoelens waren van 0% tot 100%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
Geef de verschillende gevoelens aan die jij voelde (emoties-gevoelens als schaamte, trots, bang, boos, bedroefd, begeerte etc.etc.)
en schrijf er achter hoe sterk ieder van die gevoelens waren van 0% tot 100%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
Schrijf letterlijk op wat jouw antwoord was:
“. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .”

Printen, invullen en bespreken
West-coaching.nl

Dat helpt vaak als goeie gespreksstarter om te kijken hoe het tussen jullie oploopt…
Het is goed huiswerk voor zelf zorg en als start voor relatiegesprekken, de laatste speciaal bij “it takes one to tango”.Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

Partner Escalatie-dans

Als jullie relatie regelmatig verder escaleert dan jullie zouden willen dan kan je mogelijk eens (samen of alleen) kort nadenken over de stappen in jullie escalatie-dans, tussen jou en jouw partner.

De ALGEMENE escalatiedans

Welk gedrag doe jij?

. . . . . . . . . .

– welk gevoel geeft dat bij jouw partner?

. . . . . . . . . .

Wat gaat jouw partner dan automatisch doen?

. . . . . . . . . .

– en wat voor gevoel geeft dat jou dan weer?

. . . . . . . . . .

Wat ga jij dan door dat gevoel weer doen? (en, en, en zovoort…)

. . . . . . . . . .

Printen, invullen en bespreken
West-coaching.nl

Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

Inventarisatie-fase Relatie Coaching

Je zou eerst eens op een rij kunnen zetten welke therapieën, welke coachingstrajecten, welke zelfhulp routes jullie allebei hebben gevolgd (samen of los van elkaar):
Lees verder “01 – Relatie – Inventarisatie Coaching”

%d bloggers liken dit: