Relational – Role-play – Integrative Communication Training

Rollenspelen voor communicatie training

“Integrative Communication Training”

Je kunt dan ook de conversatie proberen te verbeteren door de beide partners te laten rollenspelen als coach.
Je kunt de communicatie te verbeteren door beide partijen te scholen in het gebruik van de integratieve gesprekstechnieken:

  • de 5% waarheid techniek
  • benoem de gevoelens die je meent te zien bij je gesprekspartner
    • vraag naar de gevoelens van je gesprekspartner
  • benoem je eigen missers in het verleden en
  • vraag naar de oplossingen die iemand kan bedenken

Het doel van relatie rollenspelen is dat je alle partijen wilt leren om over hun eigen ego te leren springen,
en je moet willen leren van je partner.

Schrijf op wat je partner zei en schrijf je eigen antwoord op.. Oefen veel want je zult je de volgende keer waarschijnlijk weer voelen als een hert dat verstart in de koplampen en je precies dat doet.
Er is ook een interne dialoog die je op kunt schrijven en eventueel uit kunt spelen die maakt dat je jezelf zo angstig voelt. Niet alleen de dialoog met je partner.


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!


Andere relational techniques


Hans West
West-coaching.nl

Relational – Role-play – Mindreading my Partner

Rollenspelen voor relaties

“Mindreading my Partner”

Een rollenspel waarbij je de partner vraagt om in de schoenen te gaan staan van de partner. Je geeft de ene partner de opdracht om woorden te geven aan het bewustzijn en het onbewuste deel van hun partner.
De vraag is dus ook de dingen waar de partner zich voor zal schamen of de patronen die onbewust door de opvoeding ontstaan zijn, hardop uit te spreken.

Als behandelaar kondig je aan dat dit pijnlijk kan zijn voor beiden. Voor de ene partner omdat dingen worden uitgesproken door jouw partner die voor jou schaamtevol zijn of die half onbewust waren. Voor de ander omdat je merkt dat je zelf mede de aanleiding bent voor het gedrag van jouw partner dat je zelf zo vervelend vindt.

En als relatie coach/therapeut vraag je in dit rollenspel naar de gevoelens over de relatie en hoe die ontstaan. Als therapeut ben ik een goeie vriend van de partner die jij speelt.
De partner (John in dit voorbeeld) luistert slechts

Je vraagt dan aan Mary bijvoorbeeld: “is het waar, John, dat je soms een conflict voelt met Mary en dat je dan je mond gaat houden?… en wat voel je dan op zo’n moment?”

Het maakt duidelijk dat je – zolang niet naar jouw partner luistert- dat je daarmee dan jouw partner dwingt om nog harder te klagen of te verwijten. Want we hebben de neiging om ons terug te trekken op ons eigen ‘gelijk’.


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. C.B.T. & TEAM-school Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting

Please allow me to introduce myself
I’m a man of wealth and taste
I’ve been around for a long, long year
Stole many a man’s soul to waste
And I was ‘round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate

Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what’s puzzling you
Is the nature of my game

Uit: Sympathy for the Devil
The Rolling Stones

Het is lastig voor de meeste klanten om echt heel eerlijk te kijken naar de ‘positieve’ (of aangename) kanten van het gedrag waar zij vanaf zeggen te willen.
Begrijp me goed, er bestaat ambivalentie en als die te groot is dan is het moeilijk om iemand tot actie te motiveren. Maar omdat de meeste mensen niet zo goed zijn in het uithouden van ambivalentie, hebben zij aan de andere kant vaak de neiging om deze ambivalentie zoek te laten raken door alleen de ‘brave’ antwoorden te geven en voor de rest het idee hebben dat die andere kant “er niet zou mogen zijn”. Dat gaat best even goed zo lang de druk van de lijdensdruk nog op de ketel staat. Maar als dat weg valt dan zie je vaak en rebound van deze behoeften.

Vaak helpt tegen deze oprecht gemotiveerde maar enigszins ‘brave’ benadering om te komen met een beetje self-disclosure als coach/therapeut (“niks menselijks is mij vreemd”) of enige uitleg te geven over onderwerpen als “genieten is gezond en ontspanning is een voorwaarde voor inspanning” alvorens je rechtstreeks kan vragen naar de prettige kant, de lekkere, hedonistische kant van -bijvoorbeeld- het gebruik.

Rollenspel

De kern van deze techniek is dat je letterlijk de ‘advocaat van de duivel’ gaat spelen in een rollenspel met de cliënt waarbij je probeert aansluiting te zoekt bij de hedonistische kant van jouw klant:

  • “Maar het is toch ook wel ontspannend (fijn / lekker / spannend / geil) om te…?”
  • “Kan je niet genieten van …?”
  • “Je zou misschien toch ook missen dat…?”

Enige humor is in deze rollenspelen vaak wel belangrijk maar het kan -met name bij boze cliënten- wel tegen het zere been stoten als je hen het gevoel geeft dat je probeert hun motivatie te ‘ondermijnen’.


Winnen is verliezen

Laat duidelijk zijn, het is niet het doel dat je ‘wint’ in een dergelijk rollenspel. Het is de bedoeling dat je alternatieven laat ontstaan voor de ‘aangename’ kanten van de aanmeldingsklacht, of dat je helpt om in kaart te brengen waar acceptatie over het afscheid over moet ontstaan…


Nota Bene: bij mensen die nog niet bijster gemotiveerd zijn is het risicovol om een rolwisseling te maken waarbij je henzelf de Advocaat van de Duivel laat spelen. Dit kan een twijfel aan het therapie-resultaat oproepen waardoor mensen aan het twijfelen slaan en uiteindelijk terugvallen.
In een latere fase van het traject kan je mensen wel degelijk zelf hun eigen ‘duivel’ laten spelen en kan het zelfs krachtig werken (therapeutic stupidity) om als coach/therapeut ‘niet meer te weten’ hoe je tegen deze advocaat van de duivel zou moeten pleiten: “Ik zou even niet meer weten wat ik nou zou moeten antwoorden… Wat zou jij tegen jouw duivel antwoorden als jij jouw therapeut was?”


West-Coaching.nl
n.a.v.: Integratieve Bewegings Therapie (roleplay Michael Rinast 1985)


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

%d bloggers liken dit: