Fear versus Faith (versus truth)

Emotions

Fear makes you believe that everything needs to be done right NOW!
Faith assures you that everything will happen at the right time, perfect for you.
Both aren't necessarily true...

“Fear makes you believe that everything needs to be done right NOW!
Faith assures you that everything will happen at the right time, perfect for you.
Both aren’t necessarily true…”

Hans West

Lees verder “Fear versus Faith (versus truth)”

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

Werken aan de voorwaarde voor het voeren van gesprekken

De verschillende F’s, de ‘mind-sets’
uit de poly-vagal theory
    • Frenzy
    • Flight
    • Fight
    • Freeze
    • FeignDeath

Regelmatig komt het voor in overlegsituaties (zoals “partner-werk-overleg”) dat iemand iets zegt dat je ‘triggert’. Je komt dan in de mind-sets terecht die ik in de Poly-Vagale theorie beschreven heb (die F’s van hiernaast) waardoor een gesprek alleen maar ingewikkelder wordt. Want juist de onveiligheid die ontstaat wanneer de één in zo’n ‘F’ terecht komt, en hoe dat dit op zichzelf al uitnodigt tot tegen-reacties bij de ander. En omdat die zelf dan dus óók getriggered raakt, dan zit je daarmee samen al snel in een ‘loop’ die zichzelf versterkt en alleen maar verder escaleert en emotioneler wordt.
De ellende is natuurlijk dat, hoe meer je ‘geraakt’ bent (en dus gestresst bent), hoe harder je getriggered bent, en dus hoe minder je creatief kan nadenken en samen nog kan de-escaleren. Juist die escalatie op elkaars triggers is vaak de reden waardoor mensen dingen gaan zeggen waar ze achteraf niet achter staan. Omdat ze het achteraf -als ze eenmaal weer uit die ‘getriggerde’ mind set zijn- ook niet meer zo voelen.
Maar de moeilijkheid is natuurlijk wèl om te herkennen (of te erkennen) dat dit aan het gebeuren is als het aan het gebeuren is.

Lees verder “De relatie-gesprek Trigger-Thermometer”

Vergeven: geven wat al is afgepakt

Emoties

West-coaching_vergeving het afgepakte gift“Ver-geven: je gééft uit jezelf het ‘gift’ dat iemand zelf al had afgepakt…
Je raakt dus alleen maar kwijt wat je toch al kwijt was.”

Hans

Lees meer op:
 Vergeven is het werk(!)woord dat komt vóór vergiffenis
Lees verder “Vergeven: geven wat al is afgepakt”

Kleine stappen gauw thuis

Tegeltjes

West-coaching_Kleine stappen gauw thuis Grote stappen

“Kleine stapjes: gauw thuis!
Grote stappen: gauw op je bek!”

Hans

Lees verder “Kleine stappen gauw thuis”

%d bloggers liken dit: