“Activity Monogamy” wat is dat?

“Activity Monogamy” wat is dat?

Lees verder “Activity Monogamy” wat is dat?

“Emotionele Monogamie”

“Emotionele Monogamie” ?

Lees verder “Emotionele Monogamie”

“Hiërarchische relaties” wat zijn dat?

“Hiërarchische relaties” wat zijn dat?

Lees verder “Hiërarchische relaties” wat zijn dat?

“Kink” wat is dat?

“Kink” – Wat is dat?

Lees verder “Kink” wat is dat?

“Open relatie” of “Open huwelijk”

“Open relatie” of “Open huwelijk” – Wat is dat?

Lees verder “Open relatie” of “Open huwelijk”

“Polygamie” (“Polyandrie” & “Polygynie”)

“Polygamie” (“Polyandrie” & “Polygynie”) – Wat is dat?

Lees verder “Polygamie” (“Polyandrie” & “Polygynie”)

“Primaire partner” – Wat is dat?

“Primaire partner” – Wat is dat?

Lees verder “Primaire partner” – Wat is dat?

“Primal”

“Primal” – Wat is dat?

Lees verder “Primal”

“Seksuele Monogamie”

“Seksuele Monogamie” – Wat is dat?

Lees verder “Seksuele Monogamie”