Management: Missie – Visie – Strategie – Resources – To DO’s


=1. Missie (wat is belangrijk voor ons?)
=> 2. Visie (wat willen we daaraan doen?)
==> 3. Strategie (hoe willen we dat doen? -taken rollen-)
===> 4. Resources (energie, tijd, materie en informatie )
====> 5. Acties door personen met einddatums en kwaliteitsniveaus

the Quick Version
Veel mensen die niet gelukkig zijn in een organisatie weten eigenlijk niet zo goed waar ze moeten beginnen om daar iets aan te veranderen. Want natuurlijk kan je gaan roepen dat jij vindt dat het anders moet maar vaak kan dat constructiever.
Bij voorbeeld door te bedenken of jouw taakomschrijving past bij de missie, visie en strategie van het bedrijf in jouw ogen… en bij jouw persoonlijke missie en visie…


Hoe dan? Lees:

Lees verder “Management: Missie – Visie – Strategie – Resources – To DO’s”

%d bloggers liken dit: