Management: Missie – Visie – Strategie – Resources – To DO’s


the Quick Version
Veel mensen die niet gelukkig zijn in een organisatie weten eigenlijk niet zo goed waar ze moeten beginnen om daar iets aan te veranderen. Want natuurlijk kan je gaan roepen dat jij vindt dat het anders moet maar vaak kan dat constructiever.

1. Missie (wat is belangrijk)
=> 2. Visie (wat wil je daaraan doen)
=>  3. Strategie (taken rollen)
=>   4. Resources (energie, tijd, materie en informatie )
=>    5. Acties door personen met eindtijd

Hoe dan? Lees:

Lees verder Management: Missie – Visie – Strategie – Resources – To DO’s