Techniques

Een aantal veel gebruikte therapeutische technieken staan hier op een alfabetische rij

Therapeutic Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)Verslaving of Afhankelijkheid Coaching


Algemene uitleg


Kink Aware
Coaching


PraatmetHans.nl


integrative addiction management.com

Bio-Emotioneel-Management

KinkindeRelatie.nl


KinkAwareCoach.com

PraatmetHans_Rainbow-HRAls jouw seksualiteit anders is dan dat zogenaamd ‘normale’, dan zijn er nogal eens extra aandachtspunten (chemsex, closet-problemen, gevolgen van pesterij of vroege veroordeling)…
Wees welkom (ja, ik ben kink-aware).

%d bloggers liken dit: