SIFT… Emotion Processing oefening

Onderzoek naar “Wat VOEL ik nou eigenlijk?”

Emotion Processing
(Dan Siegel)
– Sensation (body)
– Imagery
– Feelings (emo)
– Thoughts
uit:“The Whole Brain Child”

Soms zijn gevoelens lastig lastig te herkennen. Soms weten we niet wat we voelen, soms weten we nauwelijks dàt we iets voelen. Of wat het niveau van dat gevoel is: is het eerder een lichamelijk gevoel van ziekte of kater of is het een emotioneel gevoel dat we dus ook lichamelijk voelen?

Als je daar niet zo goed in bent dan helpt het om een periode regelmatig Emotion Processing  te doen van Dan Siegel (een oefening uit “The Whole Brain Child”) om zo de vaardigheid te oefenen van het weten wat je voelt.
Want het is gewoon een vaardigheid van jouw brein. En het is natuurlijk de eerste stap om te weten wat je voelt, pas daarna kan je handig nadenken over de vraag waar het vandaan komt (van buiten van binnen?) en daarmee over de vraag wat je met dat gevoel kunt doen.

Ons gevoel reageert op een lager niveau nou eenmaal op de situatie die er op dat moment aan de hand is (of dat nou echt zo is of dat we dat bedacht hebben). Ons emotionele brein reageert op de situatie in het moment, op dat wat er is en niet op wat je vindt dat je zou hebben moeten voelen.


S.I.F.T.

“SIFT” is een acroniem van 4 stappen uit een oefening waarmee je de vaardigheid oefent van het herkennen van wat je voelt. Sensation, Imagery, Feelings & Thoughts…

S – Sensations

De eerste stap is het beschrijven van het gevoel, misschien op de huid maar juist aan de binnen kant van je lichaam. Heel lichamelijk. Eerst zo veel mogelijk het gevoel beschrijven zoals je het in je lichaam voelt. Het gevoel mag onprettig zijn of prettig. Het is wat het is… Het is zo heftig als het is…
Als je daar niet zo ervaren in bent: vragen die je jezelf zou kunnen stellen zijn: Hoe groot is het of hoe klein? Hoe veel is het of hoe weinig? Kan ik iets zeggen over de heftigheid.
Waar voel ik het?
Is het in je spieren, of in je organen? Of elders? (bijvoorbeeld achter in mijn keel, boven mijn verhemelte, in mijn keel, in mijn borst achter mijn borstbeen, i mijn bovenbuik, in mijn rug, in mijn bekkenbodem etc. etc.) Is het een stil of beweeglijk gevoel? verplaatst het zich? Is het een concentrisch gevoel dat naar binnen drukt of is het een excentrisch gevoel dat naar buiten drukt? Of allebei niet?
En: is het een veranderend gevoel of blijft het ’t zelfde? Is het een gevoel dat telkens overnieuw begint of is het constant? Is het een gevoel dat van binnen naar buiten wil of van buiten naar binnen? Beweegt het mee met de adem of niet?
Wat is de richting van het lichamelijke gevoel?
Naar iemand toe? Of juist van iets of iemand weg?

I – Imagery

En wat zijn de beelden die je bij dat gevoel fantaseert.
Van wat voor materiaal lijkt het te zijn? Wat voor gewicht? Zwaar? Hard? Breekbaar? Week? Zacht?
Komen er plaatjes op als je naar dat gevoel luistert?
Is het eerder als een ei of een kerstbal of is het eerder een klont verzwaarde klei? Is het als een dier(tje) of diertjes (en zo ja, welke?)
Bijvoorbeeld, bij een knoop in je buik: waar zit ie?, wat voor soort knoop is het? (een platte ~?, een Gordiaanse ~?), hoeveel trek staat er op? Is het een touw of een kabel of is het een knoop in je darmen?
Of een andere richting van vragen die belangrijk kan zijn: voelt het oud of nieuw? Is dit een bekend gevoel dat ik eerder had?

En wat mij persoonlijk betreft, kan je de ‘I’ ook gebruiken voor Interactie:
Is het één ‘ding’ of is het ene gevoel een gevoel dat misschien bestaat uit 2 dingen? Soms is het een gevoel dat hoort bij een interactie met iemand anders… nog niet eens zo zeer wie dan? maar veel meer “Wat doet die ander? …waardoor dat gevoel in mij ontstaat? Trekt de ander? Duwt de ander? Prikt de ander? Streelt de ander? Trekt de ander terug? Pusht de ander?

F – Feelings

Persoonlijk zou ik hier als letter eigenlijk liever de “E” van “emoties” hebben gezien. Want het kunnen natuurlijk gevoelens als honger zijn, of misselijkheid. Maar het is eigenlijk ook wel het doel van de oefening dat je probeert te voelen of er een emotie-woord bij jouw gevoel hoort. Niet een ‘umbrella-term’ als “gestresst”, of “opgefokt”, of een gedachte als “ik voel dat ik vind dat jij …” maar een emotioneel woord.

En hoe preciezer je bent, hoe beter het is.
Je kan het ook uitspreken voor jezelf en een beetje ‘herkauwen’ en naproeven en navoelen om te kijken of er aanpassingen of bijwoorden bij zijn die het als label nòg beter laten passen op het gevoel. Nogmaals, hoe preciezer je bent hoe beter.
En wederom: is het ene gevoel misschien een gevoel dat uit 2 dingen bestaat? Is het een gevoel dat bestaat uit twee gevoelens die met elkaar wringen? of versterken? Ga ze niet te veel lopen bedenken (‘gedachten’ komt zo als volgende stap) maar zijn er emotionele woorden die naar boven borrelen? Zit het eerder in de hoek van “Benieuwd”, “Bedroefd”, “Boos”, “Bang”, of van “Begeerte” (de belangrijkste basis emoties)?..
Of is het meer een sociaal gevoel zoals “Schaamte”, “Schuld” of juist “Trots” of “Liefde”, of iets als “teleurstelling” of “verveling”.
Probeer telkens het woord even te ‘proeven’ en te kijken of je het als emotioneel ‘label’ aan kan passen, bij kan vijlen zodat het nog beter bij je gevoel van dat moment past.

Soms voel je ook enigszins een ‘shift’ in het gevoel als je het juiste label gevonden hebt.

T – Thoughts

Het is belangrijk om goed stil te staan bij de vraag wat het gevoel is en niet te snel terecht komen in het waarom van het gevoel. Het ‘waarom’-verhaal dat zit echt al héél snel in de hoek van de waarom-niet-‘oplossingen’ (“als ik het waarom begrijp dan kan ik dit gevoel zo snel mogelijk weg krijgen” …niet echt een ‘open en onderzoekende houding naar de vraag wat je ergens werkelijk over voelt.
De voorwaarde om zo eerlijk mogelijk met je gevoel kunt om gaan zoals het is… (en dat is váák iets anders dan wat je zou willen voelen).

Wat zijn de gedachten die er voorbij komen. En dan wil ons brein graag automatisch gaan denken over het ‘Waarom’ Maar stel dat nog even uit. Dat heeft pas te maken met het nadenken over de vraag wat we met dat gevoel moeten gaan doen in de toekomst. Blijf even in het ‘hier-en-nu’ en vraag je af of er gedachten zijn die naar boven komen bij de vraag: WAT is het dat ik voel?”
Inderdaad, weer de oud-en-nieuw vraag kan voorbij komen, de “Bekend of niet?”-vraag. Misschien is het emotionele label bijna een kort zinnetje dit keer?

De antwoorden hoeven niet gelijk begrijpelijk te zijn. Maar voel hoe het voelt en of het label gevoelsmatig “kloppend” voelt…


Hopelijk

Dat was de route je kunt afleggen en die je af en toe kunt gebruiken om te (h)erkennen what the fuck je nou eigenlijk voelt!

Hopelijk heb je met een paar minuten duidelijk wat je eigenlijk voelde. Ga er niet te lang in door. Het is een hulpmiddel om jouw emotionele kompas te lezen. Dus ga niet tegen die wijzertjes op je dashboard lopen duwen om iets groter of kleiner te maken, om iets aan de richting te veranderen, of dat je net zo lang bezig bent met het nieuwsgierig zijn naar het gevoel dat je alleen nog maar nieuwsgierigheid voelt en niet meer het gevoel waar je nieuwsgierig naar was (dat is nog wel eens een ‘new age’ truuk om gevoelens te kunnen ontkennen in het kader van emotioneel zelf-onderzoek).

Misschien heb je zelfs al wel ideeën gekregen over de manier waarop je om wilt gaan met dat gevoel.
Maar dat is expliciet niet het doel van deze oefening!
Dat is een stap die er komt…

Als ik weet wat ik voel, dan kan ik daar ná gaan nadenken over wat ik met dat gevoel wil doen…

Formulier-versie

Je kan dit formulier gebruiken om het voor jezelf in te vullen zonder het per se te hoeven verzenden. Of je kan het ook gebruiken als aanzet voor een gesprek (of email wisseling) met Hans…


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Dan Siegel & Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

0 – Sitting with open Hands

Therapy alignment

Het zogenaamde “Sitting with Open Hand(s) is eigenlijk niet zozeer een ‘techniek’. Het is eerder een ‘houding’ in therapie of in gesprekken. Met name bij angstige mensen kan het goed werken om niet te gaan ‘vissen’ naar (therapie)resultaten maar met open handen te wachten tot iemand maar je toe komt.
Juist een oprechte houding waarin je laat zien dat de ander mag zijn wie zij zelf zijn, zich niet hoeven aan te passen en niet voor jou hoeven te zorgen, dat kan soms heel sterke uitnodiging zijn om jezelf wat meer aan het co-reguleren over te laten.

Waar jij relaxed bent, kan ik me misschien ook meer openen.

Lees verder 0 – Sitting with open Hands

Exploring interpersonal relations

Exploratieve interpersoonlijke technieken

nav TEAM: “interpersonal downward arrow”

Geef in onderstaande tabel aan:

(een A4tje met drie strepen (2 horizontaal 1 vertcaal) kan volstaan

 • A – Wat zijn de rollen van de mensen in jouw omgeving waar jij moeite mee hebt
 • B – Geef eerst woorden die horen bij de rollen om jou heen,
 • C – Geef vervolgens de bijwoorden die horen bij jou rol in het script
 • D – Geef woorden aan de gevoelens die bij jouw rol horen…
 • E – Beschrijf de regels waar een C-speler in het script zich aan te houden heeft om zich te verhouden tot de spelers van de B-rollen in het script. Anders gezegd: “Beschrijf de dingen die je moet doen om jouw rol te behouden”
A1 – Rollen in het leven
Met wie heb je moeite:. . . . . . . .
En wat is diens functie in jouw leven:. . . . . . . .
A2 – Bijbehorende dynamieken:
Met welke woorden beschrijf je die relatie (specifiek zijn) waar je moeite mee hebt, het duidelijkst:. . . . . . . .
Denk bijvoorbeeld aan dynamieken als:
weak strong
superior inferior
B – Adjectieven die horen bij hun rol: Welke woorden horen er bij die ‘ander’ in dit ‘script’:

. . . . . . . .
Wat zijn woorden die bij hun rol horen
bijvoorbeeld: judgemental, critical, demanding

C – Adjectieven die horen bij jouw eigen rol: Welke woorden horen er bij jouw rol in dit ‘script’:

. . . . . . . .
bijvoorbeeld: flawed, inferior, worthless

D – Wat zijn mijn emoties die bij deze rol horen:

Wat voel jij als je iemand tegenkomt terwijl je in zo’n dynamiek bent :

. . . . . . . .

bijvoorbeeld: verdrietig, boos, resentful, depri, angstig, incompetent.
(als mensen niet positief over zichzelf praten, vul dan ook niks in met een positieve toon)
Een andere explorerende vraag is in dit verband: Zijn deze emoties hidden? Of kunnen ze expressie krijgen?

E – Wat- zijn de regels waar -C- zich aan moeten houden in relatie tot -B-Wat zijn de dingen waar je aan moet voldoen:

. . . . . . . .
bijvoorbeeld: “dan moet ik altijd aardig zijn” of “ik mag het nooit oneens zijn”, “dan moet ik mijn fouten en mijn gevoelens verbergen dus dan kan ik nooit zijn wie ik echt ben”, “Ik moet mensen altijd onder de indruk laten zijn”, “ik kan niet om hulp vragen bij die mensen, of het toelaten”, “ik moet voortdurend alert zijn”.

Als je een beeld heb dat klopt, dan kan je gaan kijken wat er aan gedaan kan worden. Je zou een survey technique kunnen gebruiken of het beeld wel klopt, ook als een interpersonal exposure/experimental technique


Dit is naar aanleiding van een techniek uit de TEAM aanpak (tools, not schools, of therapy)

Wanneer je meer over openminded (relatie) coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!


Andere relational techniques


Hans West
West-coaching.nl

(Het TEAM origineel)

A – Rollen in het leven en de bijbehorende dynamieken
C – Adjectieven die horen bij jouw eigen rol B – Adjectieven die horen bij hun rol
D – Wat zijn mijn emoties die bij deze rol horen E – Wat- zijn de regels waar -C- zich aan moeten houden in relatie tot -B-

Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. C.B.T. & TEAM-school & Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

(Relatie) gesprekken

Wensen aan mijn partner(s):
Toverstafje (altijd!)
Frustratie (nooit meer!)
een Leeftijd (laat opborrelen)
de Herinnering (destijds)
een Gemis (destijds)
Gedachten (over nu en vroeger)
Vragen aan jouw partner (alsnog)
Zelfzorg (alsnog)

Regelmatig kom ik in mijn praktijk het schuld-ping-pong* tegen, en centraal daarin staat vaak het gegeven dat “mijn partner mij niet geeft wat ik vind dat ik moet krijgen…”
Nou is precies dat een gevoel dat vaak best handig is om even wat beter te onderzoeken omdat het echt vaker voorkomt dat we iets zoeken in het hier-en-nu bij onze partner, wat we eigenlijk eerder in ons leven -van onze opvoeders bijvoorbeeld- niet gehad hebben.
En dan vraag ik wel eens aan mensen om onderstaand formuliertje in te vullen of over de volgende vragen na te denken
Lees verder Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Onderzoek naar ‘Cognitive Distortions’

 • Onhandige manieren van denken
  • Over-generalisatie
   • Altijd
   • Nooit
  • Jumping to conclusions
   • Fortune-telling
 • Mentale Filters
  • Magnification – Minimisation
  • Discounting the positive
  • “Alles-òf-Niets denken (Zwart-Wit denken)
  • Labeling
 • Overschattingen
  • Mind Reading
  • Emotie-denken o.a.
   • boosheidsdenken,
   • hopeloosheidsdenken,
   • angstdenken
 • Verantwoordelijkheid-verschuivingen
  • ‘Should-statements’ (Burns) of ‘Musturbation’ (Ellis)
   • internaliserend
   • externaliserend
  • Verpersoonlijking
  • Schuld zoeken
   • internaliserend
   • externaliserend

Een aantal denkschema’s, (soms losjes) gebaseerd op de “cognitive distortions” uit het werk van David D. Burns, Feeling Good*.

Het idee is dat onze lastige gevoelens ontstaan door onhandige manieren van denken maar het is best lastig om met je eigen manier van denken te onderzoeken of er mogelijk iets handiger zou kunnen aan jouw manier van denken. Daar heb je vaak een coach of therapeut bij nodig maar omdat ons brein nou eenmaal vaak beter is in “terug herkennen” dan in “zelf bedenken”, daarom is het handig om een aantal onhandige denkwijzen op een rij te zien zodat je makkelijker kan herkennen of jouw manier van denken (over bepaalde onderwerpen!) daar misschien tussen te vinden is. Sommige dingen lijken ook wel op elkaar dus het kan heel goed zijn om beide denkfouten op te schrijven in jouw daily mood log* om te kijken welke je het beste kan gebruiken om als springplank te gebruiken naar een handiger manier van denken.

Een rijtje van mogelijke denkfouten…
Lees verder Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

De CBT (Cognitieve Gedragstherapie – Engels Cognitive Behaviour Therapy) heeft een aantal stappen die gezet kunnen worden om problemen in kaart te brengen en te kijken of je er nieuwe manieren van denken over kunt ontwikkelen. De gedachte er achter is dat als je echt oprecht leert om anders te denken over een situatie, dat je jezelf daardoor ook ineens echt anders kunt voelen over die situatie…
Voor mensen met enige zelf-werkzaamheid best een aantal aardig overzichtelijke stappen om alleen (of samen) te zetten.
Lees verder 10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Onderzoek naar ‘Opvoeder voorbeelden’: de Vaderfiguur

Het voorbeeld van onze opvoeders is nogal belangrijk in een ontwikkelend brein. Daarom praat ik hier over “Vader-figuur” en niet over ‘vader’, omdat in een aantal gevallen iemand anders dan de ‘vader’ die rol heeft gekregen in jouw leven.

Jij leerde ooit -met name van jouw opvoeders- om jezelf te verhouden tot de wereld. En daarom is het vaak best inzichtgevend om eens stil te staan bij hun relatie met hun leefwereld.
Want het zou zó maar eens kunnen zijn dat jij dingen op jezelf hebt betrokken (logisch, want dat is de enige manier om iets te leren als kind) die eigenlijk niet echt iets met jou te maken hadden.

Daarom is het ook handig om “hun” dingen uit elkaar te pluizen naar de verschillende opvoeders, in de meeste gevallen een ‘moederfiguur’ en een ‘vaderfiguur’.
Lees verder Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

De Daily Mood Log

Middels de Daily Mood Log (een techniek uit TEAM*-school) kan je situaties, gevoelens & gedachten goed in kaart brengen op een moment dat je voelt dat je uit balans raakt.
Dat helpt om er (later met een coach/therapeut) helder over te praten, als je dat wilt.
Lees verder De Daily Mood Log

Suicide-gevaar inschatten

De ernst van de situatie kan je proberen in te schatten naar aanleiding van het navragen van de volgende onderwerpen.

 • -1- “Is er een wens naar suicide?”
  • “Hoe sterk is jouw behoefte om een einde te maken aan jouw leven” (van 0 tot 100%)
   • “Is het eerder een behoefte om “eindelijk rust te vinden” of is er daadwerkelijk een behoefte om “het leven te stoppen” tegenover redenen om door te leven?”
   • “Hoe hopeloos voel jij je over jouw situatie?” (herhaal niet te vaak wat eerder niet heeft gewerkt)
   • “Wat zou jou triggeren om een poging tot suicide te ondernemen?”
  • “Wat zou jou triggeren om een poging tot suicide te doen?”
  • “Hoe sterk is jouw wens om te leven?” (van 0 tot 100%)
 • -2- “Heb je ook concrete plannen om een einde aan je leven te maken?”
  Hoe verder de plannen gevorderd zijn, hoe serieuzer de situatie. Hoe meer is aangeschaft voor de suïcide, of plekken en hun toegankelijkheid al is bepaald hoe groter het risico.
 • -2A- Het voornemen
  • De planning in de tijd (hoe dichterbij hoe serieuzer)
 • – 2B- De methode waarop maakt uit
  • de stervenskans bij flat-springen is bijv. groter dan die van pillen slikken -zeker wanneer onvoldoende kennis is vergaard-
 • -3- “Zijn er eerdere pogingen geweest?”
  • Welke zijn dat geweest?
  • Wanneer is dat geweest?
  • Is daartussen geluk gekend? (en wat was dat geluk?)

  Dit is een sterk voorspellende factor en het is erg risicovol om ze af te doen als “dit is alleen maar een schreeuw voor hulp”. Allereerst is een dergelijke manier van schreeuwen nogal veelzeggend voor het leed. En ook dergelijke schreeuwen voor hulp zijn levensgevaarlijk. Soms hebben pogingen zelfs een karakter van “oefen-pogingen” want het is niet eenvoudig om op een x-moment daadwerkelijk je eigen leven te nemen.

Het is daarom belangrijk om goed te inventariseren:

 • “Welke dingen (zoek naar meervoud) houden je tegen?”
 • Wie houden (meervoud?) je tegen?”
  • en is dat mèt hun medeweten over jouw suicide-wens (gunstiger),
  • of is dat zonder dat zij daarvan weten? (ongunstiger)

Ook belangrijk om zonder veroordeling te inventariseren is medicatie en middelengebruik:

 • “Gebruik je medicatie?”
 • of “Zijn er adrenaline kicks (als zelfmedicatie) die het gevoel van depressie minder moeten maken?”
  • Kleptomanie, Heftige vormen van seks, Risicosporten en pijnprikkels worden soms door de klant ingezet als zelfmedicatie tegen het depressieve gevoel.
 • Belangrijk is ook de vraag: “Gebruik je verdovende middelen?”
  • iemand met suïcidale gedachten die alcohol drinkt heeft 15x zoveel kans dat ie deze gedachten ook in daden omzet als iemand die niet drinkt op het moment van ontremming door het middel.
  • Probeer veroordeling van het gebruik te voorkomen maar vraag na of het mogelijk is bedoeld als zelfmedicatie bij depressie of suicidale gedachten?

Nota Bene:
Laat je niet verleiden om rust positief uit te leggen. Het kan een gunstig teken zijn maar rust kan ook betekenen dat een klant al een beslissing heeft genomen wanneer de suicide zal plaats vinden en dat deze rust voortkomt uit die beslissing.  Zeker als een klant ineens extra rustig is zonder dater belangrijke dingen zijn veranderd in de situatie of in de manier van denken daarover, dan is dat mogelijk een alarmsignaal.

West-Coaching.nl
n.a.v. Integratieve Therapie


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatiedans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

Dagelijks relatie-werk-overleg

De Daily Mood Log

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

Ont-moeten (van moeten naar willen naar gunnen)

Relatie – Relatieoverleg-agenda

Relaties – Gottman’s Reparatiechecklist

Relational – Role-play – Integrative Communication Training

Relational – Role-play – Mindreading my Partner

SIFT… Emotion Processing oefening

Suicide-gevaar inschatten

Zwaartekracht, Veerkracht & Actief Evenwicht

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Onderzoek naar ‘Opvoeder voorbeelden’: de Moederfiguur

Het voorbeeld van onze opvoeders is nogal belangrijk in een ontwikkelend brein. Daarom praat ik hier over “Moeder-figuur” en niet over ‘moeder’, omdat in een aantal gevallen iemand anders dan de moeder die rol heeft gekregen in jouw leven.

Jij leerde ooit -met name van jouw opvoeders- om jezelf te verhouden tot de wereld. En daarom is het vaak best inzichtgevend om eens stil te staan bij hun relatie met hun leefwereld.
Want het zou zó maar eens kunnen zijn dat jij dingen op jezelf hebt betrokken (logisch, want dat is de enige manier om iets te leren als kind) die eigenlijk niet echt iets met jou te maken hadden.

Daarom is het ook handig om “hun” dingen uit elkaar te pluizen naar de verschillende opvoeders, in de meeste gevallen een ‘moederfiguur’ en een ‘vaderfiguur’.
Lees verder Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur