De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

Werken aan de voorwaarde voor het voeren van gesprekken

De verschillende F’s, de ‘mind-sets’
uit de poly-vagal theory
    • Frenzy
    • Flight
    • Fight
    • Freeze
    • FeignDeath

Regelmatig komt het voor in overlegsituaties (zoals “partner-werk-overleg”) dat iemand iets zegt dat je ‘triggert’. Je komt dan in de mind-sets terecht die ik in de Poly-Vagale theorie beschreven heb (die F’s van hiernaast) waardoor een gesprek alleen maar ingewikkelder wordt. Want juist de onveiligheid die ontstaat wanneer de één in zo’n ‘F’ terecht komt, en hoe dat dit op zichzelf al uitnodigt tot tegen-reacties bij de ander. En omdat die zelf dan dus óók getriggered raakt, dan zit je daarmee samen al snel in een ‘loop’ die zichzelf versterkt en alleen maar verder escaleert en emotioneler wordt.
De ellende is natuurlijk dat, hoe meer je ‘geraakt’ bent (en dus gestresst bent), hoe harder je getriggered bent, en dus hoe minder je creatief kan nadenken en samen nog kan de-escaleren. Juist die escalatie op elkaars triggers is vaak de reden waardoor mensen dingen gaan zeggen waar ze achteraf niet achter staan. Omdat ze het achteraf -als ze eenmaal weer uit die ‘getriggerde’ mind set zijn- ook niet meer zo voelen.
Maar de moeilijkheid is natuurlijk wèl om te herkennen (of te erkennen) dat dit aan het gebeuren is als het aan het gebeuren is.

Lees verder “De relatie-gesprek Trigger-Thermometer”

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

(Relatie) gesprekken

Het is ab-so-luut onmogelijk dat je een relatie kunt hebben waarin je het voortdurend samen ééns bent met elkaar.
Dus onherroepelijk komt dat moment dat jij een mening hebt over iets en dat jouw partner het hé-le-maal verkeerd ziet… (grappig is dat jouw partner dat waarschijnlijk nèt effe anders ziet… uhhh… wanneer jouw partner tenminste ongeveer zo veel tijd heeft kunnen besteden aan het overdenken van de issue die tussen jullie speelt).
Omdat je in gesprekken met jouw partner al snel het gevoel geeft dat het jou gaat om het krijgen van jouw gelijk, hier een paar tips:
Lees verder “De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)”

Relational – Role-play – Mindreading my Partner

Rollenspelen voor relaties

“Mindreading my Partner”

Een rollenspel waarbij je de partner vraagt om in de schoenen te gaan staan van de partner. Je geeft de ene partner de opdracht om woorden te geven aan het bewustzijn en het onbewuste deel van hun partner.
De vraag is dus ook de dingen waar de partner zich voor zal schamen of de patronen die onbewust door de opvoeding ontstaan zijn, hardop uit te spreken.

Als behandelaar kondig je aan dat dit pijnlijk kan zijn voor beiden. Voor de ene partner omdat dingen worden uitgesproken door jouw partner die voor jou schaamtevol zijn of die half onbewust waren. Voor de ander omdat je merkt dat je zelf mede de aanleiding bent voor het gedrag van jouw partner dat je zelf zo vervelend vindt.

En als relatie coach/therapeut vraag je in dit rollenspel naar de gevoelens over de relatie en hoe die ontstaan. Als therapeut ben ik een goeie vriend van de partner die jij speelt.
De partner (John in dit voorbeeld) luistert slechts

Je vraagt dan aan Mary bijvoorbeeld: “is het waar, John, dat je soms een conflict voelt met Mary en dat je dan je mond gaat houden?… en wat voel je dan op zo’n moment?”

Het maakt duidelijk dat je – zolang niet naar jouw partner luistert- dat je daarmee dan jouw partner dwingt om nog harder te klagen of te verwijten. Want we hebben de neiging om ons terug te trekken op ons eigen ‘gelijk’.


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. C.B.T. & TEAM-school Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)

(Relatie) gesprekken

Wensen aan mijn partner(s):
Toverstafje (altijd!)
Frustratie (nooit meer!)
een Leeftijd (laat opborrelen)
de Herinnering (destijds)
een Gemis (destijds)
Gedachten (over nu en vroeger)
Vragen aan jouw partner (alsnog)
Zelfzorg (alsnog)

Regelmatig kom ik in mijn praktijk het schuld-ping-pong* tegen, en centraal daarin staat vaak het gegeven dat “mijn partner mij niet geeft wat ik vind dat ik moet krijgen…”
Nou is precies dat een gevoel dat vaak best handig is om even wat beter te onderzoeken omdat het echt vaker voorkomt dat we iets zoeken in het hier-en-nu bij onze partner, wat we eigenlijk eerder in ons leven -van onze opvoeders bijvoorbeeld- niet gehad hebben.
En dan vraag ik wel eens aan mensen om onderstaand formuliertje in te vullen of over de volgende vragen na te denken
Lees verder “Oefening: Wensen aan mijn partner (oud of nieuw?)”

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

(Relatie) gesprekken

Mensen die moeilijke gesprekken moeten voeren in een relatie die onder druk staat (een liefdesrelatie, een werk-relatie, een vriendschapsrelatie of een therapie-relatie) die geef ik vaak het onderstaande rijtje.

DE BELANGRIJKSTE (RELATIE) GESPREK-ASPECTEN zijn:
5% waarheid (de angel eruit – incl. verontschuldigen, verantwoording)
Gevoelens en emoties (hun gevoel, jouw gevoel)
Navragen of de inhoud overkwam, verduidelijken, gevoel, gedrag)
Waarderen (voorwaardelijk/ onvoorwaardelijk)

Dit rijtje is dus óók voor coaches/therapeuten goed bruikbaar (niet alleen om hun eigen gesprekstechnieken te verbeteren) bijvoorbeeld voor hun cliënten, als relatie onderhouden een punt van aandacht is in hun sessies. Deze communicatie aspecten zijn iets om eventueel te oefenen bij klanten met bijvoorbeeld stress op de werkplek of cliënten met relationele stress. Je kunt er van uitgaan dat de relatie toch niet in één keer optimaliseert dus je kunt ook kiezen om de verschillende aspecten de één na de ander te oefenen in verschillende gesprekken.

Ik zeg altijd: zorg dat al de elementen (A,B,C & D) in jouw reactie zijn opgenomen, en de kans is groot dat de gesprekken de goede kant op gaan:
Lees verder “Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)”

Macht versus geluk (in relaties)

Relatie

Het spreekwoord is: “de macht in de relatie ligt bij degene die het minste geeft om die relatie…
Maar attachment onderzoek laat zien: “Het geluk van de mensen in een relatie ligt vooral bij degene die het meest geeft om die relatie!”

Hans West

Lees verder “Macht versus geluk (in relaties)”

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

Partner Escalatiedans (Fractal)

Het is soms juist handig om héél specifiek in te zoomen op één moment. Dat kan soms een vergrootglas zijn op de relatie die zicht geeft op het onderliggend patroon, zoals je op een fractal kan inzoomen en daardoor het hele patroon kan zien.
Doe dat dan naar aanleiding van de volgende vragen:

Geef eerst het oordeel/verwijt dat jij hebt naar jouw partner?
(“hij/zij is altijd zo …”) ”

. . . . . . . . . . “

Welk oordeel/verwijt heeft jouw partner trouwens naar jou toe?
(jij bent altijd zo …) ”

. . . . . . . . . . “

Welk gedrag doe jij misschien dat een eventuele aanleiding zou kunnen zijn geweest voor dat verwijt?…

. . . . . . . . . .

Schrijf letterlijk op wat jouw partner zei op een moment dat jij voelde dat jouw oordeel/verwijt terecht was:
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Geef de verschillende gevoelens aan die jij zag bij jouw partner (emoties-gevoelens als schaamte, trots, bang, boos, bedroefd, begeerte etc.etc.)
en schrijf er achter hoe sterk ieder van die gevoelens waren van 0% tot 100%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
Geef de verschillende gevoelens aan die jij voelde (emoties-gevoelens als schaamte, trots, bang, boos, bedroefd, begeerte etc.etc.)
en schrijf er achter hoe sterk ieder van die gevoelens waren van 0% tot 100%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
. . . . . . …% . . . . . . …% . . . . . . …%
Schrijf letterlijk op wat jouw antwoord was:
“. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .”

Printen, invullen en bespreken
West-coaching.nl

Dat helpt vaak als goeie gespreksstarter om te kijken hoe het tussen jullie oploopt…
Het is goed huiswerk voor zelf zorg en als start voor relatiegesprekken, de laatste speciaal bij “it takes one to tango”.Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

Partner Escalatie-dans

Als jullie relatie regelmatig verder escaleert dan jullie zouden willen dan kan je mogelijk eens (samen of alleen) kort nadenken over de stappen in jullie escalatie-dans, tussen jou en jouw partner.

De ALGEMENE escalatiedans

Welk gedrag doe jij?

. . . . . . . . . .

– welk gevoel geeft dat bij jouw partner?

. . . . . . . . . .

Wat gaat jouw partner dan automatisch doen?

. . . . . . . . . .

– en wat voor gevoel geeft dat jou dan weer?

. . . . . . . . . .

Wat ga jij dan door dat gevoel weer doen? (en, en, en zovoort…)

. . . . . . . . . .

Printen, invullen en bespreken
West-coaching.nl

Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!


Wanneer je meer over openminded relatie coaching* wilt weten:
neem dan hier contact* op!

Hans West
West-coaching.nl

West-Coaching.nl
n.a.v. Integratieve Therapie (Petzold)


Other Techniques

0 – Sitting with open Hands

01 – Relatie – Inventarisatie (algemeen) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie (specifiek) – Partner Escalatie-dans

01 – Relatie – Inventarisatie Coaching

10 stappen om zaken op een rij te krijgen uit de CBT

1o1 – Inventarisatie (& reparenting) – Ouder-boodschappen (brieven)

Ademscholing oefening

Agenda setting – ‘Algemeen’

Agenda setting – Advocaat van de Duivel

Agenda setting – Therapeutic Stupidity

Agendasetting – De nadeel-voordeel balans

Agendasetting – The miracle cure question

Als je dan al ‘weerstand’ ziet, onderzoek ‘m dan minstens

De Daily Mood Log

De relatie-gesprek Trigger-Thermometer

De relatie-sandwich (het lastige relatie-gesprek)

De Triple Column Technique

Denkfouten opsporen

Elementen van integratieve (relatie)gesprekken (incl. de 5%-truuk)

Exploring interpersonal relations

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Moederfiguur

Exploring: Opvoeder voorbeelden #Vaderfiguur

Future Self – Exercise

Gesprekstechniek: Tik-in-de-plaat

Herken je onhandige denken (cognitieve distortions)

%d bloggers liken dit: